Kecskés Gábor

Kecskés Gábor
CV letöltése Tudományos munkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Európai Uniós Jogi és Nemzetközi Jogi Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: MTA Law Working Papers felelős szerkesztője
 • E-mail: kecskes.gabor@tk.hu
 • Telefonszám: +36/1/355-6894 / 5106
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.19.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Nemzetközi közjog, nemzetközi környezetjog, környezetjog, nukleáris jog
Kiemelt publikációk
 • Egyéni panaszjog a gazdasági, szociális és kulturális jogok területén – érvek és ellenérvek. In: Csapó, Zsuzsanna (szerk.) Jubileumi tanulmánykötet az 1966. évi emberi jogi egyezségokmányok elfogadásának 50. évfordulójára. Budapest, Magyarország: Dialóg Campus Kiadó-Nordex Kft, Wolters Kluwer, (2019) pp. 125-138.
 • The “Green Side” of the Nuclear Regimes – Environmental Aspects and Concerns Within the Field of Nuclear Liability and the Utilization of Nuclear Energy. In: The Future of Nuclear Low: XXII Nuclear Inter Jura Congress. (2016) pp. 1-11.
 • Individual Complaints within the Fields of Economic, Social and Cultural Rights - Pro and Contra Arguments. In: Szabó Marcel, Varga Réka, Láncos Petra Lea (szerk.): Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2015. 668 p. Hague: Eleven International Publishing, 2016. pp. 93-113.
 • A Nemzetközi Bíróság ítélkezési gyakorlata a környezeti tárgyú ügyekben [The Jurisdiction of the International Court of Justice in Environmental Matters ]. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 56:(3) pp. 55-79. (2015)
 • A nukleáris károkért való felelősség az 1960-as Párizsi és az 1963-as Bécsi Egyezmények alapján [Liability for Nuclear Damage according to the 1960 Paris Convention and the 1963 Vienna Convention]. In: Nukleáris jog a 21. század első évtizedeiben [Nuclear Law in the First Decades of the 21st Century] (ed.: Lamm, Vanda). Budapest, Complex Kiadó, 2013. 9-19.
 • A jogellenes magatartásból eredő államfelelősség kodifikációjának története [The History of the Codification of State Responsibility]. Jog, Állam, Politika. Vol. 4 (2012) No. 2, 31-45.
 • A vízhez való jog nemzetközi jogi koncepciója [The Legal Theory of the Right to Water in International Law]. Állam- és Jogtudomány, Vol. L. (2009) No. 4, 569-598.
 • The Concepts of State Responsibility and Liability in Nuclear Law. Acta Juridica Hungarica, Vol. 49 (2008) No. 2, 221-252.
 • Az iraki háború a ius ad bellum tükrében [The War against Iraq in the Light of ius ad bellum].  Állam- és Jogtudomány, Vol. XLVIII. (2007) No. 1, 149-179.