Konferenciafelhívás: Jog és irodalom szimpózium 2021

VIII. Jog és irodalom szimpózium

Konferenciafelhívás

2021-ben a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének Interdiszciplináris jogi kutatások csoportja szervezi meg a VIII. Jog és irodalom szimpóziumot, melyre ezúton meghívunk minden érdeklődőt előadás tartására akár a jogtudományok, akár a bölcsészettudományok területéről. Az előadásokkal szemben – a meglehetősen tág diszciplináris korlátokon túlmenően – nem támasztunk tartalmi megkötéseket, mindazonáltal szívesen látunk olyan témákat is, amelyek a) a „jog és irodalom” magyarországi múltjával, recepciójával, perspektíváival foglalkoznak, b) a „magas” irodalom klasszikusai mellett beemelik elemzésükbe a „populáris” irodalmi szövegeket is.

A „jog és irodalom” olyan interdiszciplináris kezdeményezés, amely az irodalomtudomány eszköztárát és az irodalmi szövegek elemzését a jogtudományba bevonva törekszik arra, hogy új nézőpontokból ismerje meg a jog működését, természetét, társadalmi percepcióját. Az Egyesült Államokból induló irányzat magyarországi intézményes jelenlétének fontos pillére a Jog és irodalom szimpózium elnevezésű konferenciasorozat, amely 2006 óta kétévente kerül megrendezésre vándorkonferenciaként, különböző intézmények szervezésében.

A korábbi szimpóziumokon elhangzott előadások szerkesztett formában megjelentek folyóirat-különszámként vagy önálló tanulmánykötetben, melyek egyben tájékozódási pontként és ihletforrásként is szolgálhatnak a témaválasztáshoz (Iustum Aequum Salutare, 2007/2; Iustitia kirándul, 2009; Iustitia modellt áll, 2011; Iustitia mesél, 2013; Iustitia körülnéz, 2017; online elérhető teljes szöveggel: Iustitia meghallgat, 2018; Iustitia emlékezik, 2020). A kiadás hagyományát a jövőben is ápolni szeretnénk.

A szimpóziumra való jelentkezést a 20 percesre tervezett előadások maximum egy oldal terjedelmű absztraktjával a következő e-mail címre várjuk: molnar.andras@szte.hu

A jelentkezés határideje: 2021. augusztus 10.

A konferencia időpontja: 2021. október 15.

A szervezők nevében:
Molnár András
adjunktus
SZTE ÁJK

Konferenciafelhívás (PDF)