Kutatók Éjszakája

   2021. szeptember 24. 18:00 - 2021. szeptember 24. 20:00

A TK Jogtudományi Intézet 2021-ben is részt vesz a Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatban, amelynek keretében az érdeklődők bepillantást nyerhetnek az Intézetben zajló kutatásokba.

Ebben az évben három előadással és egy interkatív kvízzel szeretnénk a hallgatóság számára kézzel foghatóvá tenni kutatási eredményeinket.

 

18.00 – 18.10 Köszöntő

18.10 – 18.30 Burján Evelin: Korlátozz okosan! Alkotmányosság a koronavírus-járvány idején

Az előadás résztvevői megismerhetik, hogy a világ alkotmánybíróságai milyen kérdésekkel találkoztak a koronavírus-járvány megfékezésére törekvő államok intézkedéseinek felülvizsgálata során: miért tekintette például alkotmányellenesnek a spanyol Alkotmánybíróság a Spanyolországban elrendelt kijárási tilalmat, vagy miért nyilvánította alkotmányosnak a francia Alkotmánytanács azt a szabályozást, amely értelmében csak védőoltással vagy negatív teszttel rendelkező személyek ülhetnek be bárok és éttermek belső részébe vagy szállhatnak vonatra.

Az előadáson a résztvevők aktív bevonásával megvizsgáljuk, hogy mitől lesz jogszerű a koronavírus-járvány megfékezése érdekében hozott korlátozó intézkedés.

18.30 – 19.10 Matyasovszky-Németh MártonKovács Szitkay Eszter: Mi fán terem a jogi kultúra?

Ugyan hazánkban már a rendszerváltást megelőző évtizedekben is végeztek kvantitatív jogtudat-kutatásokat, a kvalitatív módszertannal végzett jogi etnográfiai nem készültek e területen. Az elmúlt években a hazai társadalmi-jogi kutatásokra fókuszáló jogelméletben ismét fókuszba került a hazai jogtudat kutatásának elméleti megalapozása és empirikus kutatása.  A közelmúltban készült kutatások elméleti eredményeinek köszönhetően a jogi kultúra fogalmának tisztázását is elvégezték, ugyanakkor a jogi kultúrának a jogtudaton túlmutató elemeinek kutatására nem került sor. (Matyasovszky-Németh Márton). A rövid előadás először ezeket az általános kereteket mutatja be, majd egy gyakorlatiasabb esetkör felé vezeti a hallgatóságot, ami nem más, mint az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés (access to justice) jogi kultúrával összefüggő vonatkozásai (Kovács Szitkay Eszter). Hogy mindezeket a távoli, absztrakt fogalmakat közelebb hozzuk és megfoghatóvá tegyük, az előadást követően egy interaktív kvízre invitáljuk a közönséget!

19.10 – 19.30 Schweitzer Gábor: Budapesti jogászprofesszorok emlékezete a személyes történelem forrásaiban

Miközben a bölcsészettudományok igen széles körben hasznosítják a naplókat, visszaemlékezéseket és levelezéseket, addig az állam- és jogtudományi kutatások visszafogott mértékben aknázzák ki a személyes történelem imént említett forrásaiban rejlő lehetőségeket. Az előadás során azt szeretném érzékeltetni, hogy a dualizmus kori jogi felsőoktatás történetére, ezen belül a pesti, illetve budapesti jog- és államtudományi kar múltjára vonatkozóan számos információt tartogatnak a kutatók számára a személyes történelem forrásai, különös tekintettel az egykori hallgatók által hátrahagyott naplókra, visszaemlékezésekre és levelekre. A jogi felsőoktatás múltjához kapcsolódó szubjektív források végső soron nemcsak az általános értelemben vett jogászimázs, hanem a professzorimázs alakításához, árnyalásához és értékeléséhez is hozzájárulhatnak.

19.30 – 20.00 Kötetlen beszélgetés

A program előzetes jelentkezés nélkül, a védettségi igazolvány felmutatásával látogatható.

A programról és az eseménysorozatról bővebben a Kutatók Éjszakája oldalán tájékozódhat. A program Facebook eseménye az alábbi linken érhető el.