Matyasovszky-Németh Márton

Matyasovszky-Németh Márton
CV letöltése Külső kutató (TK JTI)
Kutatási területek
  • Jogszociológia 
  • Emberi jogok elmélete 
  • Jogi etnográfia
Kiemelt publikációk
  • Taking Socio-Legal Studies Seriously: Some Comments on the Status of Social Rights in Hungary. Jahrbuch für Ostrecht 2019
  • Módszertani naturalizmus, empíria és emberi jogok. Az emberi jogok társadalomtudományi kutatásának története. Állam- és jogtudomány 2019/2.
  • Személyes történelem és jog Bertók László Priusz című munkájában In: Bodnár, Kriszta; Fekete, Balázs (szerk.) Iustitia meghallgat. Tanulmányok a "jog és irodalom" köréből. MTA TK JTI, (2018) pp. 141-153.