Állam- és Jogtudomány (2015. 2. szám)

 

__________________________________________________________________________

LVI. évfolyam • 2015 • 2. szám

__________________________________________________________________________

Tartalom

____________________________

TANULMÁNY
____________________________

Kőmüves Barbara: A bizalmi vagyonkezelési szerződés sajátosságai, különös tekintettel a vagyonkezelő kiemelt szerepére

Lukácsi Tamás: Az ultima ratio elve az Európai Unió jogában

Serák István: Dogmatikai, történeti és összehasonlító adalékok a polgári jogi birtokvédelem rendszerének hatékonyságához

Szente Zoltan: Emberi jogok-e a parlamenti képviselői jogok? A képviselői szólásszabadság alkotmányjogi jellegéről

____________________________

RECENZIÓ
___________________________

Fekete Balázs: Mathias Siems: Comparative Law

Koltay András: Polyák Gábor: Médiaszabályozás, médiapolitika

Majtényi Balázs: Ellen Bos – Kálmán Pócza (szerk.): Verfassunggebung in konsolidierten Demokratien: Neubeginn oder Verfall eines Systems?

Osztovits András: Szabó Sarolta: A bécsi vételi egyezmény, mint nemzetközi lingua franca – az egységes értelmezés és alkalmazás újabb irányai és eredményei

 

A szerkesztőségbe érkezett könyvek

Közlési feltételek

__________________________________________________________________________

Teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

 

 

 

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe