Timár Balázs

Timár Balázs
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Magánjogi Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: LLM
 • Szervezési felelősségi körök: tudománykommunikáció, recenziószerkesztő Állam- és Jogtudomány
 • E-mail: timar.balazs@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5140
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.37.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Az igazságszolgáltatás terei
 • A perjog története
 • A parasztság története
 • A közszolgálati média története és jövője
Kiemelt publikációk
 • Timár Balázs: Igény az volna rá. Gondolatok Beck Zoltán: A megszólalás üres helye című kötetéről, DÍKÉ 2020/4.
 • Timár Balázs: „A múlt felidézhetetlen” -  a polgári perjog reakciója a pszeudomodern társadalom és gazdaság kihívásaira In. Gárdos, Orosz Fruzsina (szerk.) A magyar jogrendszer rezilienciája 2010 – 2020. Budapest, Magyarország : ORAC Kiadó Kft. (2022)
 • Timár Balázs: A polgári igazságszolgáltatás kihívásai Magyarországon a koronavírus-járvánnyal összefüggésben In: Gárdos-Orosz, Fruzsina; Lőrincz, Viktor Olivér (szerk.) Jogi diagnózisok: a COVID-19-világjárvány hatásai a jogrendszerre, Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó, Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet (2020)
Projektek