Balogh Lídia

Balogh Lídia
CV letöltése Tudományos munkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: az Állam- és Jogtudomány folyóirat felelős szerkesztője; a Kutatásetikai Bizottság elnöke
 • E-mail: balogh.lidia@tk.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5146
 • Épület: HTK (Emelet, szobaszám: T.0.18.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Antidiszkrimináció és esélyegyenlőség (nemek közötti egyenlőség)
 • Kisebbségi jogok, kisebbségvédelem
Kiemelt publikációk
 • Balogh, Lídia, Judit Gellér: Roma nők hátrányos megkülönböztetése a szülészeti ellátás során: Két magyarországi jogeset, háttérrel, Fundamentum 23:(1–2) pp. 204–223 (2019)
 • Balogh, Lídia: The Evolution of Gender Roles and the Situation of Women in the Context of Protestant Traditions. In: Gunter, Prüller-Jagenteufel; Sharon, Bong; Rita, Perintfalvi (eds.) Towards Just Gender Relations: Rethinking the Role of Women in Church and Society, pp. 309–316. Göttingen: Vienna University Press – V&R Unipress (2019)
 • Balogh, Lídia: Roma Gender Politics in Hungary and Feminist Alliances in Practice. In: Angéla Kóczé, Violetta Zentai, Jelena Jovanović, Enikő Vincze (eds.) The Romani Women’s Movement. Struggles and Debates in Central and Eastern Europe, pp. 178–192. Milton Park, Abingdon, Oxon – New York: Routledge (2018)
 • Balogh, Lídia: Nők jogai. In: Vanda Lamm (szerk.) Emberi Jogi Enciklopédia, pp. 554–561. Budapest: HVG ORAC (2018)
 • Balogh Lídia, Dinók Henriett: Szólásszabadság a neoliberalizmus korában: a nyugati felsőoktatási színtereken zajló jelenkori viták tükrében. In Medias Res 6:(2) pp. 339–360 (2017)
 • Balogh Lídia: A „szabadság kontra méltóság” vita és a kisebbségek médiareprezentációja. Állam- és Jogtudomány 57:(3) pp. 3-34 (2016)
 • Balogh Lídia: A nemek közötti egyenlőség normái a "gender-ideológia" diskurzusának tükrében. Állam- és Jogtudomány 55:(4) pp. 3–25 (2014)
 • Balogh Lídia: Possible Responses to the Sweep of Right-Wing Forces and Anti-Gypsyism in Hungary. In: Stewart M (ed.) The Gypsy 'Menace': Populism and the New Anti-Gypsy Politics, pp. 241–263, London: C. Hurst & Co. Publishers Ltd (2012)
 •  Balogh Lídia: Minority Cultural Rights or an Excuse for Segregation?: Roma Minority Education in Hungary. In: Pop, Daniel (ed.) Education Policy and Equal Education Opportunities, pp. 207-222. New York: Open Society Foundations (2012)
 • Balogh Lídia, Matolcsi Andrea: Vélemények a családon, illetve párkapcsolaton belüli erőszakkal szembeni állami fellépés lehetőségeiről. Rendészeti Szemle 57:(12) pp. 81–104 (2009)
Projektek