Jogi diagnózisok - A COVID–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre

A 2020-as esztendőt a koronavírus okozta COVID-19 betegség határozta meg szerte a világban. Amíg nem áll rendelkezésre hatékony védőoltás vagy gyógyszer, addig elsődlegesen a jogi szabályozás teremti meg a védekezés alapjait. Ezek a szabályok pedig, bár ideiglenesek, jelentős mértékben változtatnak a jogrendszer működésén és a szabályok tartalmán. A Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézete a járvány kezdete óta vizsgálja az ezzel összefüggő kérdéseket hazánkban és nemzetközi összehasonlításban.
A kötet tanulmányai részletesen elemzik a járvány hatására bevezetett, vagy a járvány előtt is létező, de a speciális helyzetre alkalmazott nemzetközi jogi, EU-jogi, alkotmányjogi, közigazgatási jogi és büntetőjogi normákat, a különleges jogrendtől és az államfelelősségtől a légijogon, a nemzetközi kereskedelmen és a szervezett bűnözésen át a kisebbségvédelemig, gyűlöletbűncselekményekig és az önkormányzati szabályokig. Módszertani pluralizmusra alapozva jogágakon átívelő látképet adunk az olvasó kezébe a járványügyhöz kötődő szabályozás állásáról, valamint jogszabálymutatóval igyekszünk segíteni a szakmabeliek és a szélesebb közönség tájékozódását ebben a folyamatosan változó rendszerben.

 

A teljes kötet (PDF)

 

Tartalomjegyzék

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA - LŐRINCZ VIKTOR OLIVÉR: Principiis obsta... – Előszó

VÖRÖS IMRE: A felhatalmazási törvénytől az egészségügyi válsághelyzetig és tovább

BALÁZS ISTVÁN – HOFFMAN ISTVÁN: A közigazgatási jog rezilienciája – koronavírus idején

AMBRUS ISTVÁN: A COVID–19 járvány és a  magyar büntető anyagi jog egyes kérdései

HOLLÁN MIKLÓS: A járványügyi szabályszegés bűncselekménye és szabálysértése

TIMÁR BALÁZS: A polgári igazságszolgáltatás kihívásai Magyarországon a  koronavírus-járvánnyal összefüggésben

KOVÁCS SZITKAY ESZTER – LŐRINCZ VIKTOR OLIVÉR – PAP ANDRÁSLÁSZLÓ: A pandémia  és a  strukturális (jog)egyenlőtlenség összefüggéseinek jogi  és társadalmi értelmezési keretei

BÁRD PETRA: Párhuzamosok: a COVID–19 és a társadalmi gyűlölet terjedése

HALÁSZ IVÁN: A szlovák, a cseh és a lengyel ombudsmanok szerepe a COVID–19-járvány elsőhulláma idején

KOI GYULA: A 18–19. századi kontinentális közigazgatás-tudomány szerepe a járvány kezelésben

HOFFMANN TAMÁS – LUKASZ GRUSZCZYNSKI – MARTON PÉTER: Államfelelősség a SARS-CoV-2 terjedésének megakadályozásában és annak elmulasztásáért

LUKASZ GRUSZCZYNSKI: Nemzetközi kereskedelem a COVID–19 (utáni) világban

FRIEDERY RÉKA: A szabad mozgás tagállamok közötti korlátozásának kérdései a COVID–19 idején

CZEBE ANDRÁS: A COVID–19-járvánnyal összefüggő szervezett bűnözés alakulása Európában

SIPOS ATTILA: A légifuvarozó kárfelelőssége és a légiutas egészségi állapota

RÁCZ LILLA: Rendeleti kormányzás a különleges jogrendben – a koronavírus-járvány első hulláma alatt Magyarországon hozott veszélyhelyzeti kormányrendeletek rendszerezése és rövid bemutatása (2020. március 11. [15. óra] – 2020. június 18.)