Megalakult az OLA Európai Kutatási Hálózat magyar nemzeti szekciója

 

2014. január 28-án az MTA TK Jogtudományi Intézetben megtartotta újjáalakuló ülését az OLA (Observatory on Local Autonomy) Európai kutatási hálózat magyar nemzeti szekciója, melynek munkáját Balázs István, a Közigazgatás-tudományi kutatócsoport vezetője irányítja. A szekció munkájában az NKE Közigazgatás-tudományi Kara, valamint minden hazai jogi kar közigazgatási tanszéke képviselteti magát kutatókkal és doktorandusz hallgatókkal egyaránt, részt vesz továbbá abban a Közigazgatás-tudományi kutatócsoport minden tagja.
A szekció megtárgyalta és elfogadta az ez évi munkatervét és felhatalmazást adott a szervezet Lille-i központjának vezetőivel a jövőbeni közös munkáról történő egyeztetés kereteire.
További információ: Balazs.Istvan@tk.mta.hu