Balázs István

Balázs István
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: CSc
 • Szervezési felelősségi körök: Közigazgatás-tudományi Kutatócsoport vezetője
 • E-mail: balazs.istvan@tk.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5176
 • Épület: HTK (Emelet, szobaszám: T.0.14.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • A közigazgatás struktúrája és működése, helyi önkormányzatok, közszolgálat
Kiemelt publikációk
 • „Új tendenciák a közigazgatás fejlődésében.” In: Hajdú József (szerk.) 90 éves a szegedi jogászképzés, Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2013. pp. 7-16.
 • Az „Európai Közigazgatási Térség” és az európai közigazgatási jog. in: Közigazgatási jog. Fejezetek szakigazgatásaink köréből. (szerk.): Lapsánszky András, Complex Kiadó, Budapest, 2013. I. 43-78 old.
 • Eastern Europe in transition, the case of Hungary.: The readjustment of public administration, programs and aspects of the transformation of public administration in Hungary between 1990-2012. ACTA JURIDICA HUNGARICA : HUNGARIAN JOURNAL OF LEGAL STUDIES 53:(2) pp. 115-132. (2012)
 • Az autonómia-felfogás változása az új magyar helyi önkormányzati szabályozásban. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 53:(2-3) pp. 213-241. (2012)
 • Balázs István, Balogh Zsolt Péter, Barabás Gergely, Danka Ferenc, Fazekas János, Fazekas Marianna, Rozsnyai Krisztina, Fürcht Pál, Hoffman István, Hoffmanné Németh Ildikó, Kecső Gábor, Szalai Éva,  Nagy Marianna, Hoffman István (szerk.)  A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény magyarázata. Budapest: HVG ORAC, 2012. 530 p. (ISBN:978 963 258 182 8)  Független idéző: 6 Összesen: 6
 • A magyar közigazgatás átalakulása a rendszerváltástól napjainkig. ÚJ MAGYAR KÖZIGAZGATÁS 5:(12) pp. 2-13. (2012)
 • Balázs István, Gajduschek György, Szamel Katalin Trendek az európai országok közigazgatásában. ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNY 52:(2) pp. 161-195. (2011)
 • Magyarország közigazgatása. In: Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula, Szamel Katalin (szerk.) Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása. Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 727-758. (ISBN:978-963-295-216-1) Független idéző: 1 Összesen: 1
 • Contrôle de légalité sur les collectivité > locales et territoriales en Hongrie. EST EUROPA - LA REVUE &:(2) pp. 407-419. (2011)
 • A közszolgálat változásai. In: Fazekas Marianna (szerk.) A közigazgatás tudományos vizsgálata egykor és ma. Budapest: Gondolat Kiadó, 2011. pp. 154-174.
 • A közigazgatás személyzeti rendszerei és annak változásai az Európai Unió tagországaiban. In: Balázs István, Gajduschek György, Koi Gyula, Szamel Katalin (szerk.) Az Európai Unió tagállamainak közigazgatása Budapest: Complex Kiadó, 2011. pp. 83-96. (ISBN:978-963-295-216-1)
 • Legal change, continuity of law and the denial of the past - a contribution to the legal theory of the regime change. In: Lamm Vanda (szerk.) Transformation in Hungarian Law (1989-2006) Budapest: Akadémiai Kiadó, 2007. pp. 83-117. (ISBN:978-963-05-8522-4)
Projektek