Műhelyvita – Bodnár Eszter: "In Search of Methodology Standards for the Use of Comparative Law in Constitutional Adjudication"

   2022. szeptember 13. 10:00 - 2022. szeptember 13. 12:00

Az alkotmányjogi ügyekkel foglalkozó nemzeti és nemzetközi bíróságok szerte a világon rendszeresen használnak összehasonlító érvelést a döntéseikben és inspirálódnak más jogrendszerek megoldásaiból. Az e gyakorlattal szembeni kritikák rendszerint a legitimációt kérdőjelezik meg, illetve a szelektivitást, a módszertan teljes hiányát vagy kiszámíthatatlanságát kifogásolják. A tanulmány e kritikákra reflektálva azt vizsgálja, hogyan erősíthető az összehasonlító jog használatának legitimitása átlátható módszertani támpontok megalkotásával. Az írás számba veszi, hogy mi indokolja a módszertan kialakítását és használatát, kik lehetnek a címzettjei, milyen kérdésekre kell választ adnia a szempontrendszernek, és milyen korlátok befolyásolják a megalkotását.

A tanulmány az MTA Prémium posztdoktori kutatói ösztöndíjával támogatott “The use of comparative law in constitutional adjudication” kutatási projekt keretében készült. Az MTA Posztdoktori Program keretében meghirdetett Prémium posztdoktori pályázat célja, hogy a legelismertebb külföldi vagy hazai egyetemek valamelyikén tudományos fokozatot szerzett, nemzetközi szinten is jelentős eredményekkel és kimagasló színvonalú kutatási programmal rendelkező fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson kutatási programjuk megvalósítását.

Felkért hozzászólók: Bencze Mátyás tudományos főmunkatárs (TK JTI) és Szente Zoltán kutatóprofesszor (TK JTI)

Időpont: 2022. szeptember 13. 10:00

Helyszín: A rendezvény hibrid formában kerül megtartásra. Link a csatlakozáshoz: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a9bc67b8ba0b74d038a496fd05bd8c73d%40thread.tacv2/1661886897778?context=%7b%22Tid%22%3a%22dfdc0203-79f4-4b7a-b4f3-caca1106f02f%22%2c%22Oid%22%3a%22af7f5a56-ad68-4921-abaa-b3e2358ad6de%22%7d

Nyelv: magyar

Részvételi szándékát kérjük, jelezze Hungler Sárának.