Bencze Mátyás

Bencze Mátyás
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (TK JTI)
Kutatási területek
 • A büntető ítélkezés szociológiája 
 • ítélkezéselmélet 
 • kritikai jogtudomány
Kiemelt publikációk
 • Bencze Mátyás: ‘Everyday Judicial Populism’ in Hungary, REVIEW OF CENTRAL AND EAST EUROPEAN LAW 47: (1) pp. 37-59, 2022
 • Bencze Mátyás: Judicial Populism and the Weberian Judge—The Strength of Judicial Resistance Against Governmental Influence in Hungary, GERMAN LAW JOURNAL 22: (7) pp. 1282-1297, 2021
 • Bencze Mátyás: Explaining Judicial Populism in Hungary – a Legal Realist Approach, IURIS DICTIO REVISTA DE DERECHO 25: pp. 83-96, 2020
 • Mátyás Bencze, Gar Yein Ng: Measuring the Unmeasurable? in: Mátyás Bencze, Gar Yein Ng (eds): How to Measure the Quality of Judicial Reasoning, Springer, 2018, pp. 1-23.
 • Mátyás Bencze: Obstacles and Opportunities – Measuring the Quality of Judicial Reasoning, in: Mátyás Bencze, Gar Yein Ng (eds): How to Measure the Quality of Judicial Reasoning, Springer, 2018, pp. 87-101.
 • Ágnes Kovács, Mátyás Bencze, Zsolt Ződi: Methods of Quality Assessment of Judicial Reasoning in Hungary, in: Mátyás Bencze, Gar Yein Ng (eds): How to Measure the Quality of Judicial Reasoning, Springer, 2018, pp. 187-205.
 • Nincs füst, ahol nincsen tűz.” Az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar büntetőbíróságok gyakorlatában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2016.
 • A Comparative Approach to the Evaluation of Evidence from a ‘Fair Trial’ Perspective. In: Attila Badó (ed.): Fair Trial and Judicial Independence, Ius Gentium: Comparative Perspectives on Law and Justice, Springer, 2013, 143-154. o.
 • Elvek és gyakorlatok. Jogalkalmazási minták és problémák a magyar bírói ítélkezésben. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011. 188 o.
 • EU Law and Central European Judges: Administrative Judiciaries in the Czech Republic, Hungary and Poland Ten Years after the Accession. In: Michal Bobek (ed.): Central European Judges under the European Influence. The Transformative Power of the EU Revisited, Hart Publishing, Oxford, 2015. pp 43-71 Társszerző: Marcin Matczak and Zdenek Kühn
Projektek
 • Deák Ferenc Ösztöndíj (21/2005): A büntetéskiszabási gyakorlat alakulása Magyarországon 2005-2006. Eredmény: Területi eltérések a büntetéskiszabási gyakorlat szigorúságát illetően Magyarországon 2003 és 2005 között. In: Fleck Zoltán (szerk.): Igazságszolgál-tatás a tudomány tükrében. ELTE Eötvös Kiadó, (ELTE Jogi Kari Tudomány 6.) 2010. 125-147. o. Társszerző: Badó Attila, egyéni kutatás
 • OTKA (64.114): A bírói gyakorlat jogszabályon kívüli meghatározó tényezői 2006-2010. Eredmény: Elvek és gyakorlatok. Gondolat Kiadó, Budapest, 2011., vezető kutató
 • Bolyai János Kutatói Ösztöndíj (491/2007): Az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar büntetőeljá-rási gyakorlatban 2007-2010. Eredmény: „Nincs füst, ahol nincsen tűz.” Az ártatlanság vélelmének érvényesülése a magyar büntetőbíróságok gyakorlatában. Budapest: Gondolat Kiadó, 2016., egyéni pályázat
 • OTKA (81.698): Az alapjogok a bírósági ítélkezésben 2010-2013. Eredmény: Az alapjogok bíróság előtti érvényesülésének szociológiai háttere. In: Somody Bernadette (szerk.): Alapjogi bíráskodás - alapjogok az ítélkezésben. L’Harmattan, Budapest, 2013. 95-117. o. szenior társkutató
 • Nemzetközi együttműködés (cseh-lengyel-magyar): Bírói érvelési stratégiák Kelet-Közép Európában 2008-2010. Eredmények: Constitutions, EU Law and Judicial Strategies in the Czech Republic, Hungary and Poland, 30 (2010) Journal of Public Policy, Special Issue 01, pp. 81-99. Szerzők: Marcin Matczak, Mátyás Bencze and Zdenek Kühn. A magyar kutatócsoport vezetője
 • Action grants to support transnational projects on promoting the quality of the national justice systems. Handle with care: assessing and designing methods for evaluation and development of the quality of justice, 2016. Eredmény: The evaluation and development of the quality of justice in Hungary. In: Francesco Contini (ed.): Handle with Care. Assessing and designing methods for evaluation and development of the quality of justice, IRSIG-CNR, Bologna, 2017. 127-173. o. Társszerzők: Kovács Ágnes, Ződi Zsolt [e-book]. társkutató (a magyarországi kutatás vezetője)
 • Nemzetközi együttműködés (cseh-lengyel-magyar): Bírói érvelési stratégiák Kelet-Közép Európában 10 évvel az uniós csatlakozás után 2014. Eredmény: EU Law and Central European Judges: Administrative Judiciaries in the Czech Republic, Hungary and Poland Ten Years after Accession. In: Michal Bobek (ed.): Central European Judges under the European Influence. The Transformative Power of the EU Revisited, Hart Publishing, Oxford, 2015. pp 43-71 Szerzők: Marcin Matczak, Mátyás Bencze and Zdenek Kühn.  A magyar kutatócsoport vezetője
 • Debreceni Egyetem ÁJK – MTA TK JTI közös nemzetközi projekt How to measure the quality of judicial reasoning. Eredmény: Mátyás Bencze, Gar Yein Ng (eds): How to Measure the Quality of Judicial Reasoning, Springer, 2018, p. 268. Vezető kutató
 • Kúriai együttműködésen alapuló kutatás: A büntetéskiszabás területi jellemzői. 2018-2020 Eredmény: https://kuria-birosag.hu/sites/default/files/joggyak/az_orszagos_bunteteskiszabasi_gyakorlat_vizsgalata.pdf). Vezető kutató
 • OTKA K 116979 kutatás (NKFI) Az internetes forgalomirányító szolgáltatások szabályozási kérdései 2018-2020. Eredmény: Polyák Gábor (ed.): Algoritmusok, keresők, közösségi oldalak és a jog – a forgalomirányító szolgáltatások szabályozása. HVG-ORAc, Budapest, 2020. Vezető kutató
 • NKFI 129018 A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között, (2018-2021.) Résztvevő kutató
 • European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme No 822590 DEMOS (Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe) 2018-2021. Résztvevő kutató
 • Quality of reasoning in automated judicial decisions (2020).  University of Örebro. Résztvevő kutató
 • NKFI 138346: Jogi érvelés a XXI. században (2021-2025). Résztvevő kutató
 • Cambridge University: Research Handbook of Judging and Judiciary (2021-2023). Résztvevő kutató