Az Alkotmánybírósági gyakorlat - Az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata 1990–2020

Az Alkotmánybírósági gyakorlat – Az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata 1990–2020 (szerk. Gárdos-Orosz Fruzsina, Zakariás Kinga)  című kétkötetes határozatelemzés-gyűjtemény az Alkotmánybíróság elmúlt három évtizedes gyakorlatának retrospektív bemutatására vállalkozik, figyelembe véve, hogy e gyakorlat 1990 és 2011 között a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvényen, míg 2012. január 1-jétől Magyarország Alaptörvényén alapult.

Az elemzésgyűjtemény az egyes határozatelemzéseken belül az Alkotmány és az Alaptörvény tartalmát kibontó elvi tételek kiemelésére épül, és ezekhez kapcsolódóan a határozatok kritikai elemzését adja. Az elvi tételek átszövik a gyűjteményt, így az esetjog szeletei végül tudományosan értékes képet rajzolnak ki az elmúlt harminc év gyakorlatáról, amelyet tovább árnyal a határozatok előzményeinek és utóéletének bemutatása. 

A Társadalomtudományi Kutatóközpont munkája a HVG-ORAC Kiadóval közösen publikált kötet formájában jelenik meg. Szerkesztői és szerzői PhD-fokozattal rendelkező oktatók, kutatók, a tárgyalt téma elismert szakértői, a TK Jogtudományi Intézetének és Magyarország összes jogi karának képviselői.

 

A teljes I. kötet (PDF, 864 oldal)

A teljes II. kötet (PDF, 1060 oldal)

Elvi tételek (PDF)

 

Tartalomjegyzék

ELSŐ KÖTET

A kötet szerzői

Előszó

KLICSU LÁSZLÓ: 21/1990. (X. 4.) AB határozat – kárpótlás I.

TÓTH J. ZOLTÁN: 23/1990. (X. 31.) AB határozat – halálbüntetés

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA – SZENTGÁLI-TÓTH BOLDIZSÁR: 31/1990. (XII. 18.) AB határozat – absztrakt alkotmányértelmezés

ERDŐS CSABA: 3/1991. (II. 7.) AB határozat – parlamenti küszöb

BALOGH ZSOLT: 15/1991. (IV. 13.) AB határozat – személyi szám

HALÁSZ IVÁN – SZENTGÁLI-TÓTH BOLDIZSÁR: 48/1991. (IX. 26.) AB határozat – Göncz I.

ZAKARIÁS KINGA: 57/1991. (XI. 8.) AB határozat – Jánosi

ZAKARIÁS KINGA: 64/1991. (XII. 17.) AB határozat – abortusz I.

JAKAB ANDRÁS: 11/1992. (III. 5.) AB határozat – Zétényi–Takács-féle elévülési törvény

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA: 30/1992. (V. 26.) AB határozat – gyűlöletbeszéd

SCHWEITZER GÁBOR: 4/1993. (II. 12.) AB határozat – egyházi ingatlanok

DRINÓCZI TÍMEA: 38/1993. (VI. 11.) AB határozat – bírói függetlenség

ÁDÁNY TAMÁS – VARGA RÉKA: 53/1993. (X. 13.) AB határozat – el nem évülő nemzetközi bűncselekmények

VARGA ÁDÁM: 1/1994. (I. 7.) AB határozat – ügyész általános perindítási joga

KECSKÉS GÁBOR: 28/1994. (V. 20.) AB határozat – védett természeti területek

KÖBEL SZILVIA: 34/1994. (VI. 24.) AB határozat – az állampárti dokumentumok kutathatósága

HOFFMAN ISTVÁN: 37/1994. (VI. 24.) AB határozat – önkormányzati tulajdon

KÖNCZÖL MIKLÓS: 60/1994. (XII. 24.) AB határozat – átvilágítás

KECSŐ GÁBOR: 43/1995. (VI. 30.) AB határozat – Bokros-csomag

KOVÁCS VIRÁG: 21/1996. (V. 17.) AB határozat – Szivárvány-ügy

LÁNCOS PETRA LEA: 4/1997. (I. 22.) AB határozat – nemzetközi szerződések alkotmányosságának utólagos vizsgálata

SMUK PÉTER: 27/1998. (VI. 16.) AB határozat – frakcióalakítás

TÓTH TIHAMÉR: 30/1998. (VI. 25.) AB határozat – közösségi versenyjog

KOÓSNÉ MOHÁCSI BARBARA: 19/1999. (VI. 25.) AB határozat – előzetes letartóztatás kötelező elrendelése

KARDOS GÁBOR: 42/2000. (XI. 8.) AB határozat – lakhatáshoz való jog

SZENTGÁLI-TÓTH BOLDIZSÁR: 31/2001. (VII. 11.) AB határozat – a minősített többséggel kapcsolatos gyakorlat

NÉMETH ÁGNES: 58/2001. (XII. 7.) AB határozat – névjog

FILÓ MIHÁLY – KISS MÁTÉ JENŐ: 22/2003. (IV. 28.) AB határozat – eutanázia I.

SZABÓ ZSOLT: 50/2003. (XI. 5.) AB határozat – országgyűlési bizottsági vizsgálatok

HALLÓK TAMÁS: 32/2004. (IX. 14.) AB határozat – külképviseleti szavazás I.

SULYOK MÁRTON: 55/2004. (XII. 13.) AB határozat – a Kormány hivatali ideje

MOLNÁR TAMÁS: 7/2005. (III. 31.) AB határozat – nemzetközi szerződések megkötése és kihirdetése

KURUNCZI GÁBOR: 22/2005. (VI. 17.) AB határozat – választási földrajz

BENCZE MÁTYÁS: 42/2005. (XI. 14.) AB határozat – jogegységi határozatok felülvizsgálata

PAP ANDRÁS LÁSZLÓ: 45/2005. (XII. 14.) AB határozat – nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozás

TÉREY VILMOS: 32/2006. (VII. 13.) AB határozat – a Kormány üléseinek dokumentálása

SZENTGÁLI-TÓTH BOLDIZSÁR: 16/2007. (III. 9.) AB határozat – vizitdíj

ZELLER JUDIT: 39/2007. (VI. 20.) AB határozat – kötelező védőoltás I.

SZEIBERT ORSOLYA: 154/2008. (XII. 17.) AB határozat – BÉK I.

G. KARÁCSONY GERGELY: 1025/B/2008. AB határozat – nyelvvizsga

BÁRÁNY V. FANNY – KOCSIS MIKLÓS: 62/2009. (VI. 16.) AB határozat – felsőoktatási autonómia

TÓTH JUDIT: 121/2009. (XII. 17.) AB határozat – jogalkotás szabályozása

BALOGH-BÉKESI NÓRA: 143/2010. (VII. 14.) AB határozat – csatlakozási klauzula

SOMODY BERNADETTE: 37/2011. (V. 10.) AB határozat – különadó II.

POLYÁK GÁBOR: 165/2011. (XII. 20.) AB határozat – a médiarendszer működése

TÓTH MIHÁLY: 166/2011. (XII. 20.) AB határozat – kiemelt ügyek

 

MÁSODIK KÖTET

VÁRNAY ERNŐ: 22/2012. (V. 11.) AB határozat – európai integrációs nemzetközi szerződés

VINCZE ATTILA: 32/2012. (VII. 4.) AB határozat – hallgatói szerződések

CSINK LÓRÁNT: 33/2012. (VII. 17.) AB határozat – bírók nyugdíjazása

LÁPOSSY ATTILA – AMBRUS ISTVÁN: 38/2012. (XI. 14.) AB határozat – hajléktalanság I.

TÓTH JUDIT: 41/2012. (XII. 6.) AB határozat – nemzetiségi önkormányzatok létrehozása

TAHYNÉ KOVÁCS ÁGNES: 44/2012. (XII. 20.) AB határozat – jogszabályok egyeztetési kötelezettsége

DRINÓCZI TÍMEA: 45/2012. (XII. 29.) AB határozat – az Alaptörvény Átmeneti rendelkezései

DELI GERGELY: 4/2013. (II. 21.) AB határozat – ötágú vöröscsillag

SCHWEITZER GÁBOR: 6/2013. (III. 1.) AB határozat – egyházi jogállás

KOVÁTS BEÁTA – VILLÁM KRISZTIÁN: 7/2013. (III. 1.) AB határozat – indokolási kötelezettség

POZSÁR-SZENTMIKLÓSY ZOLTÁN: 13/2013. (VI. 17.) AB határozat – bírósági szervezeti törvény

KEREKES ZSUZSA: 21/2013. (VII. 19.) AB határozat – a döntés-előkészítő adatok nyilvánossága

ZAKARIÁS KINGA: 32/2013. (IX. 22.) AB határozat – titkos információgyűjtés

TÓTH MIHÁLY: 33/2013. (XI. 22.) AB határozat – a vádemelés alkotmányos kérdései

OSZTOVITS ANDRÁS: 36/2013. (XII. 5.) AB határozat – bírósági ügyáthelyezés

KOMÁROMI LÁSZLÓ: 1/2014. (I. 21.) AB határozat – népszavazási aláírásgyűjtés

BODA-BALOGH ÉVA: 7/2014. (III. 7.) AB határozat – közszereplők bírálatának magánjogi következményei

SZOMORA ZSOLT: 13/2014. (IV. 18.) AB határozat – közszereplők büntetőjogi becsületvédelme

HOLLÁN MIKLÓS: 16/2014. (V. 22.) AB határozat – a büntetések végrehajthatóságának elévülése

CSEPORÁN ZSOLT: 18/2014. (V. 30.) AB határozat – Magyar Művészeti Akadémia

KOLTAY ANDRÁS: 19/2014. (V. 30.) AB határozat – kommentekért való felelősség

MENYHÁRD ATTILA: 20/2014. (VII. 3.) AB határozat – a szövetkezeti hitelintézetek integrációja

AMBRUS ISTVÁN: 23/2014. (VII. 15.) AB határozat – halmazati három csapás

SZILÁGYI EMESE: 26/2014. (VII. 23.) AB határozat – fővárosi közgyűlés választása

ZAKARIÁS KINGA: 28/2014. (IX. 29.) AB határozat – rendőrképmás I.

SZABÓ ENDRE GYŐZŐ: 29/2014. (IX. 30.) AB határozat – minősített adat

VÓKÓ GYÖRGY: 32/2014. (XI. 3.) AB határozat – a börtöncella mérete

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA – GÁRDOS PÉTER: 34/2014. (XI. 14.) AB határozat – devizahitel

VARJU MÁRTON: 3194/2014. (VII. 15.) AB határozat – trafiktörvény

POZSÁR-SZENTMIKLÓSY ZOLTÁN: 3/2015. (II. 2.) AB határozat – napi.hu

OLAJOS ISTVÁN: 17/2015. (VI. 5.) AB határozat – földforgalmi törvény

BUBORI NÓRA BEÁTA – FEKETE KRISTÓF BENEDEK– TILK PÉTER: 29/2015. (X. 2.) AB határozat – önkormányzati rendeletalkotás terjedelme

HAJAS BARNABÁS: 30/2015. (X. 15.) AB határozat – a devizahitelesek tüntetése

BELOVICS ERVIN: 21/2016. (XI. 30.) AB határozat – bíró kizárása

CHRONOWSKI NÓRA – VINCZE ATTILA – SZENTGÁLI-TÓTH BOLDIZSÁR: 22/2016. (XII. 5.) AB határozat – az uniós közös hatáskörgyakorlás

BODNÁR ESZTER: 3086/2016. (IV. 26.) AB határozat – levélben szavazás

HORVÁTH E. ÍRISZ: 1/2017. (I. 17.) AB határozat – közigazgatási felsőbíróság

SZABÓ ANNAMÁRIA ESZTER: 5/2017. (II. 10.) AB határozat – szankcióalkalmazás határideje

BÁNDI GYULA: 28/2017. (X. 25.) AB határozat – Natura 2000

HUNGLER SÁRA: 29/2017. (X. 31.) AB határozat – kettős juttatás tilalma

BERKES LILLA: 30/2017. (XI. 14.) AB határozat – közfoglalkoztatás

KOLTAY ANDRÁS: 34/2017. (XII. 11.) AB határozat – a sajtó objektív felelőssége alóli mentesülésének lehetősége

SZALAY KLÁRA: 3001/2018. (I. 10.) AB határozat – történészek közti tudományos vita

GOMBOS KATALIN – ORBÁN ENDRE: 9/2018. (VII. 9.) AB határozat – Európai Szabadalmi Bíróság

HOLLÁN MIKLÓS: 10/2018. (VII. 18.) AB határozat – az összbüntetési szabályok időbeli hatálya

POTJE LÁSZLÓ – IFJ. BIHARI MIHÁLY: 17/2018. (X. 10.) AB határozat – Hungaroring

CHRONOWSKI NÓRA – VINCZE ATTILA: 23/2018. (XII. 28.) AB határozat – közhatalmi szerv alkotmányjogi panasza

HUNGLER SÁRA: 3024/2019. (II. 4.) AB határozat – megváltozott munkaképességű személyek

TÖRÖK BERNÁT: 1/2019. (II. 13.) AB határozat – szovjet hősi emlékmű

BÉKÉS ÁDÁM: 3/2019. (III. 7.) AB határozat – jogellenes bevándorlás elősegítése

SULYOK KATALIN: 4/2019. (III. 7.) AB határozat – zöldhatóságok integrációja

LUX ÁGNES: 9/2019. (III. 22.) AB határozat – az ún. Taigetosz-törvény

BALÁZS ISTVÁN: 22/2019. (VII. 5.) AB határozat – közigazgatási bíráskodás

AMBRUS ISTVÁN – GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA: 15/2020. (VII. 8.) AB határozat – rémhírterjesztés

 

FÜGGELÉK

Az Alkotmánybíróság hatásköreinek, ügyforgalmának és a döntések jogkövetkezményeinek változásai, számokban

Az Alkotmánybíróság jelenlegi és korábbi tagjai