Állam- és Jogtudomány (2022. 4. szám)

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

LXIII. évfolyam • 2022 • 4. szám (különszám)

A Nemzetközi Büntetőbíróság 20 éve

_________________________________________

TARTALOM

HOFFMANN TAMÁS: Túl a szélmalomharcon? A Nemzetközi Büntetőbíróság és az orosz–ukrán konfliktus – Előszó a „A Nemzetközi Büntetőbíróság 20 éve” című tematikus számhoz 

___________________________

TANULMÁNY
____________________________

BÉRES NÓRA: Ukrajna esete a Nemzetközi Büntetőbírósággal – Remények és realitások

CSAPÓ ZSUZSANNA: Alternatívákban gondolkodhatunk? A Nemzetközi Büntetőbíróság lehetséges kiegészítői/kihívói – az orosz agresszió relációjában 

HÁRS ANDRÁS: Szexuális bűncselekmények mint nemzetközi bűncselekmények az egyes nemzetközi büntetőtörvényszékek gyakorlatában – különös tekintettel a Nemzetközi Büntetőbíróság ítéleteire

KOVÁCS PÉTER: A Római Statútum és a nem részes államok

____________________________

RECENZIÓ

____________________________

KIS KELEMEN BENCE: Bartóki-Gönczy Balázs – Sulyok Gábor: Világűrjog

LUX ÁGNES: Erdős Csaba – Lápossy Attila – Pozsár-Szentmiklósy Zoltán – Smuk Péter (szerk.): Kukorelli-kommentár

POLONYI DOMONKOS: Chronowski Nóra – Szentgáli-Tóth Boldizsár – Szilágyi Emese (szerk.): Demokrácia-dilemmák: Alkotmányjogi elemzések a demokráciaelv értelmezéséről az Európai Unióban és Magyarországon

TÓTH KATINKA: Martha C. Nussbaum: Költői igazságszolgáltatás (ford.: Pápay György)

____________________________

A betűtípusról

Közlési feltételek

A teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe