Állam- és Jogtudomány (2022. 2. szám)

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

LXIII. évfolyam • 2022 • 2. szám 

_________________________________________

TARTALOM

___________________________

TANULMÁNY
____________________________

BODA ZOLTÁN: Egy új kárfelelősségi jogintézmény – a polgári peres eljárás elhúzódásával kapcsolatos vagyoni elégtétel

DARAI PÉTER: Az adóhatóság által kiszabható eljárási bírság elméleti és gyakorlati kérdései

HAJDU GÁBOR: Helyi közösségek és civil szervezetek érdekellentéte a külföldi beruházásvédelemmel

PRUGBERER TAMÁS - SZEKERES BERNADETT: Az új típusú foglalkoztatási formák és azok kihatása a tevékenységgel összefüggő szerződések dogmatikájára

____________________________

RECENZIÓ

____________________________

FEKETE BALÁZS: Russell Kirk: Amerika brit kultúrája

MATYASOVSZKY-NÉMETH MÁRTON: Nagy Janka Teodóra – Bognár Szabina – Szabó Ernő (szerk.): Száz plusz tíz – Jubileumi kötet

TECHET PÉTER: Carl Schmitt: Gesammelte Schriften 1933–1936. Mit Ergänzenden Beiträgen aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs

TIMÁR BALÁZS: Balázs Fekete: Paradigms in Modern European Comparative Law

____________________________

A betűtípusról

Közlési feltételek

A teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe