Állam- és Jogtudomány (2021. 4. szám)

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

LXII. évfolyam • 2021 • 4. szám 

_________________________________________

TARTALOM

___________________________

TANULMÁNY
____________________________

HUNGLER SÁRA: A szociális integráció alapjogi kérdései: A szociális partnerek korlátozott szerepe az életkor szerinti diszkriminációval szembeni küzdelemben

KIS KELEMEN BENCE - KISS MÁTYÁS: Kászem Szolejmáni célzott likvidálása: esettanulmány a jus ad bellum lencséjén keresztül

KOVÁCS ANDRÁS GYÖRGY: A középületekbe való beléptetés mint közigazgatási jogvita, és a hatalmi ágak szétválasztásának kapcsolata

LAKATOS ISTVÁN: Az ENSZ Emberi Jogi Tanács munkájának kritikai értékelése, avagy számvetés tizenöt évről illúziók nélkül

ZAKARIÁS KINGA: A bírói döntések alkotmánybírósági felülvizsgálata terjedelmének dogmatikai keretei – a jogalkalmazás közvetlen és közvetett alapjogsértésének kontrollja a német és magyar gyakorlat tükrében

____________________________

RECENZIÓ

____________________________

AMBRUS ISTVÁN: Mezei Kitti: A kiberbűnözés aktuális kihívásai a büntetőjogban

BÉRES NÓRA: Kovács Péter: Bevezetés a Nemzetközi Büntetőbíróság joggyakorlatába

SZÚTOR VIVIEN: Julesz Máté: Az egészséghez fűződő jog – A pótanyaságtól a Covid–19-ig

TECHET PÉTER: Alexander Somek: Moral als Bosheit. Rechtsphilosophische Studien

____________________________

A betűtípusról

Közlési feltételek

A teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe