Állam- és Jogtudomány (2020. 3. szám)

 

 

 

 

 

 

_________________________________________

LXI. évfolyam • 2020 • 3. szám

_________________________________________

Tartalom

____________________________

TANULMÁNY
____________________________

ANDRÁSI GÁBOR: Szakmai etika oktatása jogászoknak: lehetséges célok, módszerek, amerikai és angol példák és értékelésük

DEÁK DÁNIEL: A pozitív jog válsága és a pozitivista jogfelfogás korlátai

GELLÉRNÉ LUKÁCS ÉVA: Az egyenlő bánásmód, a nem diszkriminatív akadályok és az intézményesített jogvédelem fejlődése a személyek szabad mozgása területén

JAKAB ANDRÁS: Mit tehet az alkotmányjog a demokrácia és a jogállamiság eróziója ellen? A demokrácia és a jogállamiság védelmének elválaszthatatlanságáról

PRUGBERGER TAMÁS: Az előreláthatósági klauzula alkalmazási lehetőségének néhány problémája a polgári jogi és különösen a munkajogi szerződéses kötelmek esetében

SZENTE ZOLTÁN: A 2020. március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet alkotmányossági problémái

____________________________

RECENZIÓ

___________________________

BENKE JÓZSEF: Hernán Corral Talciani (szerk.): Venire contra factum proprium. Escritos sobre la fundamentación, alcance y límites de la doctrina de los actos propios

RÁCZ LILLA: Szeibert Orsolya (szerk.): Developments in Family Law Year by Year I

TECHET PÉTER: Thomas Olechowski: Hans Kelsen. Biographie eines Rechtswissenschaftlers

ZŐDI ZSOLT: Török Bernát: Szabadon szólni demokráciában. A szólásszabadság magyar doktrínája az amerikai jogirodalom tükrében

__________________________________________________________________________

A betűtípusról

Közlési feltételek

A teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe

 

A 2020. évi számok megjelentetését a Nemzeti Kulturális Alap Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Kollégiuma támogatja. (www.nka.hu)