Állam- és Jogtudomány (2016. 2. szám)

__________________________________________________________________________

LVII. évfolyam • 2016 • 2. szám

__________________________________________________________________________

Tartalom

____________________________

TANULMÁNY
____________________________

BADÓ ATTILA: A laikus bíráskodás létjogosultságának korlátairól a tudományos vizsgálatok tükrében

BALÁZS ISTVÁN: A francia helyi önkormányzati rendszer átalakulása napjainkban

SÁNDOR ISTVÁN: A trusthoz hasonló bizalmi vagyonkezelési konstrukciók egyes közép- és kelet-európai jogrendszerekben

SZIGETI PÉTER: Módszerdualizmus–monizmus: a jogászi gondolkodásmód és a lételmélet viszonyáról Horváth Barna dialektikus neokantianizmusa kapcsán

VARGA CSABA: Koskenniemi és a nemzetközi jogi érvelés – jogontológiai tanulmány

____________________________

RECENZIÓ
___________________________

BÉRES NÓRA: Réka Varga: Challenges of Domestic Prosecution of War Crimes with Special Attention to Criminal Justice Guarantees

BUKODI GÁBOR: Gyulai-Schmidt Andrea (szerk.): Közbeszerzések a fenntartható és innovatív fejlődés szolgálatában

EGRESI KATALIN: Szabadfalvi József: Kísérlet az „új magyar jogfilozófia” megteremtésére a 20. század első felében

MEZEI PÉTER: Szalai Péter: A megkülönböztető képesség jelentése a védjegyjogban

VETŐ GÁBOR: Helen O’Nions: Asylum – A Right Denied. A Critical Analysis of European Asylum Policy

 

A szerkesztőségbe érkezett könyvek

Közlési feltételek

A betűtípusról

__________________________________________________________________________

Teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe