Állam- és Jogtudomány (2016. 1. szám)

 

__________________________________________________________________________

LVII. évfolyam • 2016 • 1. szám

__________________________________________________________________________

Tartalom

Előszó a 2015. évben átadott intézeti díjakhoz

____________________________

TANULMÁNY
____________________________

RUSZOLY JÓZSEF: Folytonosság és újrakezdés – az 1865–1868. évi országgyűlés összehívásáról másfél évszázad múltán

HORVÁTH M. TAMÁS: A Szépség és a Szörnyeteg – közigazgatás és vállalat

LÁBADY TAMÁS: Sérelemdíj versus nem vagyoni kártérítés

KAJTÁR GÁBOR: A nem állami szereplők elleni önvédelem jogának módszertani, dogmatikai és ideológiai kritikája

TAKÁCS PÉTER: Somló Bódog jegyzetei Cicero állam- és jogbölcseletéről

____________________________

RECENZIÓ
___________________________

GAJDUSCHEK GYÖRGY: Fónai Mihály: Joghallgatók – honnan jönnek és hová tartanak?

GÁRDOS BÁLINT: Horkay Hörcher Ferenc: A bölcsészettudományok hasznáról / Of the Usefulness of the Humanities

KÖNCZÖL MIKLÓS: Tremmel Flórián: Retorika és igazságszolgáltatás

SZÉP VIKTOR: Greksza Veronika – Mohay Ágoston: Bevezetés az Európai Unió jogába

A szerkesztőségbe érkezett könyvek

Közlési feltételek

A betűtípusról

__________________________________________________________________________

Teljes lapszám letöltése

__________________________________________________________________________

Vissza az aktuális évfolyamhoz                                          Vissza a főmenübe