Szerzőinknek

Az Állam- és Jogtudomány a Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetének folyóirata. Fórumot biztosít az állam- és jogtudományi alapkutatások eredményeit tartalmazó tanulmányoknak, tájékoztat a hazai és külföldi tudományos rendezvényeken zajló vitákról, ismertetőket tartalmaz a közelmúltban megjelent kiadványokról. A lap – az Állam- és Jogtudományi Intézet Értesítője elnevezéssel – 1957-ben indult, s 1962-ben (az V. évfolyammal) változott Állam- és Jogtudománnyá. 

A folyóirat ötvennegyedik évfolyamának megjelentetésével egyidejűleg jelentős újításokat vezetünk be a folyóirat működése kapcsán. Szándékunk az, hogy ne csak megőrizzük, hanem továbbfejlesszük a magyar jogtudomány e kiemelkedő szakmai rangú orgánumát. Ennek keretében a lap Szerkesztőbizottsága megújul, annak tagságára hazánk jogász akadémikusait és a jogi karok dékánjait kértük fel. A kéziratok lektorálásának újonnan bevezetett rendszerében az anonimitást mindkét irányban érvényesítjük, azaz – számos rangos külföldi példához hasonlóan – a lektorok és a szerzők számára egymás személyazonossága kölcsönösen titokban marad.

A kétszeresen is anonim lektorálás rendszerében a Szerkesztőség minden közlésre benyújtott kéziratról beszerzi két lektor véleményét. Kéziratot csak akkor jelentetünk meg, ha legalább egy támogató lektori véleményt kapott. Fenntartjuk azonban olyan kéziratok visszautasításának jogát is, amelynek megjelentetését mindkét lektor támogatta. A Szerkesztőség a kézirat befogadásról vagy elutasításáról, valamint a lektori véleményekről (anonimizált formában) tájékoztatást ad a szerzőknek. Ezt követően a szerző a mű hagyományos és elektronikus formában való közzétételének (más számára való átengedésének) kizárólagos jogait átruházza az TK Jogtudományi Intézetére.

A Szerkesztőség ezennel felhívást intéz a jogtudomány művelőihez tanulmányok és recenziók megjelentetésére. Folyóiratunk hazánkban egyedülálló lehetőséget biztosít a jogtudományi alapkutatások hosszabb terjedelmű (akár 2 íves) maradandó értékű résztanulmányainak közlésére. Az évente négy számot megjelentető orgánum az akadémiai doktori eljárás szempontjából a magyar folyóiratok számára meghatározott legjobb minősítéssel rendelkezik.

A megjelentetni kívánt kézirat terjedelme a tanulmány rovatban minimum egy szerzői ív [40.000 n (karakter)], maximum két szerzői ív (80.000 n), recenzió esetén pedig minimum negyed szerzői ív (10.000 n), maximum egy szerzői ív (40.000 n). A tanulmány rovatban megjelentetni kívánt cikkhez kérjük, mellékeljenek egy maximum 2500 n terjedelmű magyar nyelvű rezümét. A kéziratoknak (és az azokban szereplő jogszabályi és jogirodalmi hivatkozásoknak) meg kell felelniük azoknak a további formai követelményeknek is, amelyeket innen tölthet le. A kétszeresen is anonim lektorálás rendszerére tekintettel kéziratukat olyan formában is küldjék el, amelyből kihagyják nevüket, intézményi hovatartozásukat, email címüket, valamint az önazonosító idézeteket és hivatkozásokat (pl. „saját korábbi tanulmányomban lásd (bibliográfiai adatok)”. A tanulmányokat tartalmazó két dokumentumot [pl. szerzőneve.doc(x), illetve „szerzőneve_anonim.doc(x)] szövegfájl formátumban kérjük eljuttatni az ajttan@tk.hu email címre.

A Szerkesztőség recenzióként minimum negyed szerzői ív (10.000 n), maximum egy szerzői ív (40.000 n) terjedelmű kéziratokat vár. A szerkesztőségi irányelvek szerint a folyóiratban megjelenő recenziók röviden ismertetik a mű felépítését és főbb téziseit, elhelyezik azt a szakirodalom kontextusában, utalnak annak újításaira a meglévő írásokhoz képest, valamint – az erényekre és a hiányosságokra egyaránt rámutatva – értékelik a művet, és továbbgondolják a szerző megállapításait. Az elkészült recenziókat az rec.ajt@tk.hu e-mail címre kérjük eljuttatni. Recenziók esetén nem alkalmazzuk az anonim lektorálás rendszerét.

A tanulmányok és a recenziók kéziratának megküldésével egyidejűleg a szerző nyilatkozni köteles arról, hogy a kézirat magyar nyelven más orgánumnál még nem jelent meg, és ilyen célból nem is kerül vagy került benyújtásra.

A szerkesztőség

Vissza az előző oldalra