Tudományos segédmunkatárs álláspályázat, 2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Magyar Tudományos Akadémia Társadalomtudományi Kutatóközpont 

Főigazgatója pályázatot hirdet
tudományos segédmunkatárs közalkalmazotti munkakör betöltésére
az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetébe

Feladatkör:

 • Tudományos kutatómunka végzése az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézetében.

Pályázati feltételek:

 • Egyetemi végzettség, jogtudományi (dr. jur.); vagy valamely magyarországi jogi képzőhelyen szerzett mester szintű oklevél; vagy külföldi, esetleg magyarországi képzőhelyen szerzett LL.M. oklevél;
 • Doktorandusz vagy doktorjelölt hallgatói jogviszony;
 • Legalább középfokú angol nyelvvizsga és a szakirodalom készségszintű olvasása valamint szakmai előadások megtartásának készsége angol nyelven;
 • Büntetlen előélet, cselekvőképesség;
 • Külföldi bizonyítvány és oklevél által tanúsított egyetemi végzettségi szint, vagy tudományos fokozat esetén a 2001. évi C. törvény szerinti elismerési vagy honosítási eljárás megléte.

Előnyt élveznek:

 • További magabiztos nyelvtudással rendelkezők
 • Kiemelkedő tudományos publikációs tevékenységgel rendelkező pályázók
 • Tudományszervezési tapasztalattal rendelkező pályázók

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • A pályázó szakmai önéletrajzát, amely tartalmazza korábbi publikációinak listáját is,
 • 3-5 oldalas kutatási tervet, amelynek tartalmaznia kell: a tervezett kutatás rövid összefoglalóját, a célok elméleti hátterét, a használandó módszereket és adatokat, tervezett publikációkat, valamint a megvalósítás ütemtervét,
 • A legjobbnak tartott magyar és (ha már van) világnyelven írt publikációja elektronikus példányát,
 • Végzettséget igazoló okiratok másolatát,
 • Nyelvtudást igazoló okiratok másolatát,
 • Beleegyezési nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben való kezeléséhez (a nyilatkozatminta letölthető a tk.mta.hu/adatvedelem oldalról).

A munkavégzés helye:

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet

1097 Budapest, Tóth Kálmán u. 4.

A pályázat beérkezésének határideje: 2018. december 10.

A pályázatot elektronikus úton kérjük eljuttatni dr. Gárdos-Orosz Fruzsina igazgató részére az orosz.fruzsina@tk.mta.hu e-mail címre, valamint a JTI.Titkarsag@tk.mta.hu  e-mail címre.

Kérjük, az elektronikus levél tárgyában jelölje meg: Segédmunkatárs JOG/2018.

A pályázat elbírálásnak határideje: 2018. december 15.

A pályázat elbírálásnak módja:

A beadott kutatási terv értékelése és szóbeli elbeszélgetés alapján történik.

A szóbeli elbeszélgetés tervezett időpontja:

2018. december. 13. (csütörtök) 10.00 (alternatív időpontok biztosítására nincs lehetőség).

A tudományos segédmunkatárs jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvényben, valamint a 84/2011. (V.26.) Korm. rendeletben előírt rendelkezések az irányadók.

A munkakör 2018. december 17-től tölthető be teljes munkaidőben az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban.

A kinevezés első alkalommal maximum 2020. december 31-ig szól, de a kinevezés lejártát követően meghosszabbítható. A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor 4 hónapos próbaidő kikötésére kerül sor.

A beérkezett pályázati anyagokat (a nyertes pályázat kivételével) megsemmisítjük, illetve a pályázó kifejezett kérése esetén a jövőben felmerülő további álláslehetőségek kapcsán 1 évig megőrizzük.

A pályázati eljárással kapcsolatos ügyintézés magában foglalja a pályázó meghatározott személyes adatainak kezelését. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpontban folytatott adatkezelés szabályai, beleértve a pályázati eljárással összefüggésben folytatott adatkezelés részletes tájékoztatóját, megismerhetők a tk.mta.hu/adatvedelem oldalon.

A pályáztató fenntartja a jogot arra, hogy a meghirdetett munkakört ne töltse be.

A pályáztatott munkakörrel kapcsolatban további felvilágosítást ad:

Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina, MTA TK JTI intézetigazgató az orosz.fruzsina@tk.mta.hu címen.