Összehasonlító Alkotmányjogi Kutatócsoport

 

Az Összehasonlító Alkotmányjogi Kutatócsoport célja az összehasonlító módszer segítségével kutatni a külföldi államok alkotmányjogi fejlődését. A Kutatócsoport figyelme egyaránt kiterjed az alapjogi és az államszervezeti kérdésekre, valamint érdeklődik az alkotmányos eszmék migrációja és az egyes megoldások átültetésének „technológiája” iránt is. További fontos vizsgálati terület az összehasonlító módszer vizsgálata, valamint az összehasonlító alkotmányjog gyakorlati alkalmazásának korlátai.

A kutatásokat több földrajzi csoportra lehet osztani. Az EU tagállamai és az Európán kívüli nyugati típusú demokratikus államok alkotmányjoga iránti figyelem természetesen adott. Ugyanakkor fontos vizsgálati téma az EU-hoz nem tartozó európai államok alkotmányjogának vizsgálata is (az EGT államai, Nyugat-Balkán, a posztszovjet régió európai része), valamint az ún. nyugati és nem nyugati világ határmezsgyéjén elhelyezkedő államok fejlődése is. Fontos téma még a modern világ más meghatározó államainak az alkotmányjoga is (például a BRICS csoport, Latin-Amerika stb.)

Az Összehasonlító Alkotmányjogi Kutatócsoport kiemelt kutatási célkitűzései:

  • az összehasonlító alkotmányjog módszerei, gyakorlati haszna és limitjei;
  • a globalizáció és a pénzügyi-gazdasági válság hatása az államszervezeti megoldásokra;
  • az alkotmányos eszmék migrációja, a jogi átültetések politikájának technológiája;
  • a nemzetközi és európai bíróságok gyakorlatának hatása a nemzeti alkotmányjog fejlődésére;
  • az állam és egyház kapcsolatának szabályozása külföldi alkotmányokban;
  • az arányosság problémája az alkotmányjogban;
  • a közjog szerepe a modern demokráciákban, a nem liberális demokráciákban és a nem demokratikus berendezkedésű államokban.

 

___________________________

A kutatócsoport vezetője

___________________________

A kutatócsoport tagjai

___________________________

 

 

Vissza az előző oldalra