Magánjogi Osztály

Előzmények | 

2020 januárjában létrejött osztályunk részben a Piacgazdaság Magánjogi, Büntetőjogi, és Közigazgatási Jogi Garanciái Kutatásának Osztályából, illetve részben a Nemzetközi Jog és az Európai Jog Belső Jogi Érvényesülésével Foglalkozó Kutatások Osztályából vált ki.

Kutatási tevékenység |

A Magánjogi Osztály kutatási tevékenysége elsődlegesen a magánjogi jogviszonyok szabályozásának és joggyakorlatának tudományos vizsgálatára irányul. Kutatási tevékenységének keretében az osztály a polgári jog alapvető területein, a személyek jogán, a dologi jogon és a kötelmi jogon túl, egyes polgári eljárásjogi, kereskedelmi jogi, gazdasági jogi és nemzetközi magánjogi témákra is kiemelt figyelmet fordít.

Az Európai Uniós Jogi és Nemzetközi Jogi Osztállyal együttműködve, az osztály az Európai Unió joga és a nemzetközi kereskedelmi jog magánjogra gyakorolt hatásainak elemzésével is foglalkozik.

Az osztály kutatói a hagyományos jogtudományi módszerek mellett a jogösszehasonlítás és a jog gazdasági elemzésének módszereit is alkalmazzák.

Nagyobb projektek, pályázatok | 

Az osztály – vezető vagy részt vevő kutatók révén – a Jogtudományi Intézet alábbi, jelenleg folyamatban lévő projektjeiben képviselteti magát:

___________________

Osztályvezető

Horváthy Balázs

___________________

Kutatók