Vörös Imre

Vörös Imre
CV letöltése Professor Emeritus (TK JTI)
Kutatási területek
  • európai jog, alkotmányjog, nemzetközi magán- és kereskedelmi jog
Kiemelt publikációk
  • Csoportkép Laokoonnal. Monográfia. Budapest, 2012.
  • Román nemzetközi kollíziós magánjog. (társszerzőkkel: Nótári Tamás, Székely János, Kokoly Zsolt). Bibliotheca Iuridica, Universitatis Sapientiae I. Lectum Kiadó. Szeged, 2017.
  • A felhatalmazási törvénytől az egészségügyi válsághelyzetig és tovább… In: Gárdos-Orosz, Fruzsina; Lőrincz, Viktor (szerk.) Jogi diagnózisok: a COVID-19 világjárvány hatásai a jogrendszerre. Budapest, L'Harmattan Kiadó (2020). 17-43.
  • Európai és magyar nemzetközi kollíziós magánjog. Budapest, KRIM Bt, 2010. (szerkesztő és szerző, társszerzőkkel: Burián Lászlóval, Czigler Dezső Tamással és Kecskés Lászlóval)
  • Jogágak útkereszteződésében – egy jogeset elemzése. Studia in honorem Lajos Vékás. hvgorac. Budapest, 2019.  328-336.
  • A történeti alkotmány az Alkotmánybíróság gyakorlatában. Jogtudományi Közlöny. 2016. 10. 491-508.; másodközlés: Közjogi Szemle 2016. 4. 44-57.