Varga Csaba

Varga Csaba
CV letöltése Professor Emeritus (TK JTI)
 • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: MTA doktora, DSc.
 • E-mail: varga.csaba@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5175
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.14.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • jogfilozófia és jogelmélet 
 • jogösszehasonlítás (elmélet), jogszociológia (makro-szinten) 
 • jogantropológia és népi jogkutatás (elmélet) 
 • jogállamiság 
 • diktatúra utáni átmenetek
Kiemelt publikációk
 • A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség [1979] 2., utószóval bőv. és jav. kiad. (Budapest: Akadémiai Kiadó 2002) 439 & <http://mek.oszk.hu/14200/14206/>;
 • A jog helye Lukács György világképében (Budapest: Magvető 1981) 287 [Gyorsuló Idő] & <http://mek.oszk.hu/14200/14244/>;
 • A bírói ténymegállapítási folyamat természete [1992] 2., jav. és utószóval bőv. kiad. (Budapest: Akadémiai Kiadó 2001 [32003]) 210 & <http://mek.oszk.hu/14400/14489>;
 • A jogi gondolkodás paradigmái [1996] jelentősen átdolg. és bőv. 2. kiad. (Budapest: Szent István Társulat 2004 [utánny. 2006]) 504 & <https://mek.oszk.hu/14600/14633/14633.pdf>;
 • Jogfilozófia az ezredfordulón Minták, kényszerek – múltban, jelenben (Budapest: Szent István Társulat 2004) 450 [Jogfilozófiák] & <http://mek.oszk.hu/15100/15172/15172.pdf>;
 • Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában (Magyar körkép – európai uniós összefüggésben) (Budapest: Szent István Társulat 2009) 282 [Az uniós tagság következményei a magyar jogrendszerre és a közigazgatásra & Jogfilozófiák] & <http://mek.oszk.hu/15100/15173>;
 • Elméleti jogtudomány Körkép, dilemmák, útkeresések (Budapest: Pázmány-Press 2017) 518 [Tanulmányok 36] & <http://mek.oszk.hu/17900/17995/17995.pdf>;
 • Jogfilozófia a múlt, a jelen és a jövő ölelésében (Budapest: Pázmány Press 2018) 616 [Tanulmányok 44] & <http://mek.oszk.hu/18900/18995/18995.pdf>;
 • Jogállamiság – viták közegében (Budapest: Ludovika Egyetemi Kiadó 2022) 518;
 • Jogváltozás (Budapest: Akadémiai Kiadó – Társadalomtudományi Kutatóközpont 2022) 212 & <https://mersz.hu/varga-jogvaltozas/>