Varga Csaba

Varga Csaba
CV letöltése Professor Emeritus (TK JTI)
 • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: MTA doktora, CSc
 • E-mail: varga.csaba@tk.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5175
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.14.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • jogelmélet, jogfilozófia, jogi módszertan, teoretikus jogszociológia/jogantropológia
 • összehasonlító jogi kultúrák, összehasonlító bírói gondolkodásmód
 • jogállami átmenet, joguralom/jogállam, emberi jogok teoretikus alapja
Kiemelt publikációk
 • Varga Csaba Jogfilozófia a múlt, jelen és jövő ölelésében (Budapest: Pázmány Press 2018) 616 [Tanulmányok 44] & <http://mek.oszk.hu/18900/18995/18995.pdf>
 • Varga Csaba Elméleti jogtudomány Körkép, dilemmák, útkeresések (Budapest: Pázmány-Press 2017) 518 [Tanulmányok 36] & <http://mek.oszk.hu/17900/17995/17995.pdf>
 • Varga Csaba Jogrendszerek, jogi gondolkodásmódok az európai egységesülés perspektívájában (Magyar körkép – európai uniós összefüggésben) (Budapest: Szent István Társulat 2009) 282 [Az uniós tagság következményei a magyar jogrendszerre és a közigazgatásra] & <http://mek.oszk.hu/15100/15173> & [Jogfilozófiák]
 • Varga Csaba Jogfilozófia az ezredfordulón Minták, kényszerek – múltban, jelenben (Budapest: Szent István Társulat 2004) 450 [Jogfilozófiák] & <http://mek.oszk.hu/15100/15172/15172.pdf>
 • Varga Csaba A jogi gondolkodás paradigmái [1996/1998] jelentősen átdolg. és bőv. 2. kiad. (Budapest: Szent István Társulat 2004 [utánny. 2006]) 504 & <https://mek.oszk.hu/14600/14633/14633.pdf>
 • Varga Csaba A jog mint folyamat (Budapest: Osiris 1999 [újrany. Budapest: Szent István Társulat 2002 {2004}]) 430 [Osiris könyvtár: Jog] & <http://mek.oszk.hu/14500/14510/>
 • Varga Csaba A jog társadalomelmélete felé (Budapest: [Osiris] 1999 [újrany. Budapest: Szent István Társulat 2001, 2002, 2003 {2004}]) xi + 326 [Jogfilozófiák] & <http://mek.oszk.hu/15300/15303>
 • Varga Csaba A bírói ténymegállapítási folyamat természete [1992] 2., jav. és utószóval bőv. kiad. (Budapest: Akadémiai Kiadó 2001 [32003]) 210 & <http://mek.oszk.hu/14400/14489>
 • Varga Csaba A jog helye Lukács György világképében (Budapest: Magvető 1981) 287 [Gyorsuló Idő] & <http://mek.oszk.hu/14200/14244/>
 • Varga Csaba A kodifikáció mint társadalmi-történelmi jelenség [1979] 2., utószóval bőv. és jav. kiad. (Budapest: Akadémiai Kiadó 2002) 439 & <http://mek.oszk.hu/14200/14206/>
Projektek
 • Emberi Jogi Enciklopédia

 • TEMPUS [EU-Phare] “Comparative Legal Cultures” Joint European Project 0426/1990–1993 & S_Joint European Project 09090/1995–1998 egyszemélyi felelőse [az első az ELTE ÁJK-t illető általános, a második a budapesti ELTE és PPKE, valamint a pécsi, szegedi és miskolci kari jogelmélet-művelést illető megújulásra, évenként sok száz millió forint értékben, egy harminc egyetemi intézményből álló EU-konzorciummal a háttérben]