Váradi Ágnes

Váradi Ágnes
CV letöltése Tudományos munkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Magánjogi Osztály
 • Szervezési felelősségi körök: könyvbemutatók szervezése
 • E-mail: varadi.agnes@tk.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5136
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.37.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Biztosítási jog, jogi segítségnyújtás,piacgazdaság jogi garanciái, nemzetközi polgári eljárásjog
Kiemelt publikációk
 • Biztosítási tárgyú jogesetek az Európai Bíróság előtt (Esettanulmányok). In: Jogelméleti Szemle, 2012/2. szám. (ISSN 1588-080X)
 • A biztosítás komplex fogalma, In: Jog, állam, politika, 2. évf. 4. szám, 2010. (ISSN 2060-4580)
 • Innovation in the Insurance Business from the Legal and Economic Point of View. In: Anali, The Annals of the Faculty of Economics Subotica, Vol. 46, № 23, 2010 (ISSN 0350-2120)
 • Challenges in the Contemporary System of the Insurance Business. In: Strategic Management, International Journal of Decision Support Systems in Strategic Management Vol. 14, № 2, 2009. (ISSN 1821-3448)
 • Kockázatközösségek és kockázatkezelés, In: Biztosítási Szemle. 8-9./ LV., 2009. (ISSN 0133-221X)
 • Baleseti és betegségi kockázatok kezelése a római jogban. In: Biztosítási Szemle 8/ LIV., 2008 (ISSN 0133-221X)
 • Preliminary Data of Life and Health Insurance in the Roman Law. In: Hungarian Medical Journal, 2008/4. (ISSN 1788-6139)
 • A jogérvényesítés elősegítésének elve a magyar és európai uniós szabályozás tükrében. In: Parlamenti ösztöndíjasok, 2007/2008. (ISSN 1785-3397)