Vadász Vanda

Vadász Vanda
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Magánjogi Osztály
 • Szervezési felelősségi körök: Vendégkutatók beilleszkedésének támogatása
 • E-mail: vadasz.vanda@tk.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5141
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.17.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Nemzetközi magánjog, kulturális javak védelme, állami immunitás
Kiemelt publikációk
 • Vanda Vadász: Az eredeti tulajdonos és a jóhiszemű vevő helyzete a kulturális javak visszaszolgáltatását célzó perekben. Iustum Aequum Salutare XVI., 2020.
 • Vanda Vadász: A kulturális javakkal kapcsolatos jogvitákra irányadó jog a magyar jogrendszerben. Külgazdaság Jogi Melléklete 64. évf. 3-4. sz. 2020.
 • Tamas, Dezso Ziegler ; Vanda, Vadasz ; Sarolta, Szabó: The New Hungarian Private International Law Code – A Mixture of Modern and Traditional Solutions. In: Andrea, Bonomi; Gian, Paulo Romano (szerk.) Yearbook of Private International Law 2017/2018. Köln, Németország : Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 2018.
 • Vanda Vadász: Lessons of Sevso Case - Restitution Challenges of the Illegally Exported Cultural Property. In: Marcell Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga (szerk.): Hungarian Yearbook of International and European Law 2016. Hague: Eleven International Publishing, 2017.
 • Vadász Vanda: A Seuso eset tanulságai a jogellenesen külföldre vitt kulturális javak visszaszolgáltatása kapcsán. Magyar Jog, 64. évf., 2017
 • Szabó Sarolta, Raffai Katalin, Vadász Vanda (szerk.): Nemzetközi magánjog – Jogszabály- és jogesetgyűjtemény. Budapest: Pázmány Press, 2017.
 • Vadász Vanda: Szemelvény a Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása köréből – tekintettel a magyar bíróságok legújabb esetjogára. Külgazdaság Jogi Melléklete LXI, 2017.