Vadász Vanda

Vadász Vanda
CV letöltése

Tudományos titkár

Tudományos segédmunkatárs (TK JTI)
Kutatási területek
 • Nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga
 • Kulturális javak, állami immunitás
Kiemelt publikációk
 • Vadász Vanda: Joghatóság az európai designjogban. Iustum Aequum Salutare, 2023.
 • Vadász Vanda: Új szakasz a magyar nemzetközi magánjogban? A Kódex mint a kollíziós jog reagálóképességének mérőeszköze. In: Gárdos-Orosz Fruzsina (szerk.): A magyar jogrendszer rezilienciája 2010 – 2020. Budapest, ORAC, 2022.

 • Vadász Vanda: A kulturális javak visszaszolgáltatása alternatív vitarendezés keretében. Magyar Jog, 2021.
 • Vadász Vanda: Joghatóság és állami immunitás a kulturális javak visszaszolgáltatásával kapcsolatos perekben. Állam- és Jogtudomány, 2021.
 • Vadász Vanda: A kulturális javak jogi fogalma. Polgári Jog, 2020.
 • Vadász Vanda: A kulturális javak lefoglalás alóli mentessége. Jogtudományi Közlöny, 2020.
 • Vanda Vadász: Az eredeti tulajdonos és a jóhiszemű vevő helyzete a kulturális javak visszaszolgáltatását célzó perekben. Iustum Aequum Salutare, 2020.
 • Vadász Vanda, Gárdos-Orosz Fruzsina: Alkotmányértelmezés a rendes bíróságok és az Alkotmánybíróság gyakorlatában a bírói kezdeményezés tükrében. In: Gábor Zsolt (szerk.): A bírói kezdeményezések gyakorlati tapasztalata. Budapest, HVG-ORAC, 2019.
 • Tamas Dezso Ziegler, Vanda Vadasz, Sarolta Szabó: The New Hungarian Private International Law Code – A Mixture of Modern and Traditional Solutions. In: Andrea, Bonomi; Gian, Paolo Romano (szerk.): Yearbook of Private International Law 2017/2018. Cologne: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 2018.
 • Vanda Vadász: Lessons of Sevso Case - Restitution Challenges of the Illegally Exported Cultural Property. In: Marcell Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga (szerk.): Hungarian Yearbook of International and European Law 2016. Hague: Eleven International Publishing, 2017.

 

Projektek
 • A jogrendszer reagálóképessége a poszt-COVID társadalomban: kockázatok és lehetőségek. MTA poszt-COVID kutatás (2022-)

 • A dizájnvédelem reformjának vizsgálata. IM projekt (2022-2023)

 • A magyar jogrendszer reagálóképssége 2010 és 2018 között NKFI projekt (2018-2022)

 • Magyarország az európai uniós és a nemzetközi (jogi) térben (2021-)

 • IJOTEN Internetes Jogtudományi Enciklopédia