Vadász Vanda

Vadász Vanda
CV letöltése Tudományos segédmunkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Magánjogi Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: Vendégkutatók beilleszkedésének támogatása
 • E-mail: vadasz.vanda@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5141
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.17.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Nemzetközi magánjog, nemzetközi gazdasági kapcsolatok joga, kulturális javak védelme, állami immunitás
Kiemelt publikációk
 • Vadász Vanda: A kulturális javak visszaszolgáltatása alternatív vitarendezés keretében. Magyar Jog, 2021.
 • Vadász Vanda: Joghatóság és állami immunitás a kulturális javak visszaszolgáltatásával kapcsolatos perekben. Állam- és Jogtudomány, 2021.
 • Vadász Vanda: A kulturális javak jogi fogalma. Polgári Jog, 2020.
 • Vadász Vanda: A kulturális javak lefoglalás alóli mentessége. Jogtudományi Közlöny, 2020.
 • Vanda Vadász: Az eredeti tulajdonos és a jóhiszemű vevő helyzete a kulturális javak visszaszolgáltatását célzó perekben. Iustum Aequum Salutare, 2020.
 • Vadász Vanda, Gárdos-Orosz Fruzsina: Alkotmányértelmezés a rendes bíróságok és az Alkotmánybíróság gyakorlatában a bírói kezdeményezés tükrében. In: Gábor Zsolt (szerk.): A bírói kezdeményezések gyakorlati tapasztalata. Budapest: HVG-ORAC, 2019.
 • Tamas Dezso Ziegler, Vanda Vadasz, Sarolta Szabó: The New Hungarian Private International Law Code – A Mixture of Modern and Traditional Solutions. In: Andrea, Bonomi; Gian, Paolo Romano (szerk.): Yearbook of Private International Law 2017/2018. Cologne: Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 2018.
 • Vanda Vadász: Lessons of Sevso Case - Restitution Challenges of the Illegally Exported Cultural Property. In: Marcell Szabó, Petra Lea Láncos, Réka Varga (szerk.): Hungarian Yearbook of International and European Law 2016. Hague: Eleven International Publishing, 2017.
 • Szabó Sarolta, Raffai Katalin, Vadász Vanda (szerk.): Nemzetközi magánjog – Jogszabály- és jogesetgyűjtemény. Budapest: Pázmány Press, 2017.
 • Vadász Vanda: Szemelvény a Bécsi Vételi Egyezmény alkalmazása köréből – tekintettel a magyar bíróságok legújabb esetjogára. Külgazdaság Jogi Melléklete, 2017.