Sulyok Gábor

Sulyok Gábor
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Európai Uniós Jogi és Nemzetközi Jogi Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: az Állam- és Jogtudomány szerkesztőségének tagja
 • E-mail: sulyok.gabor@tk.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5146
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.18.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Erőszak tilalma a nemzetközi jogban, az emberi jogok nemzetközi védelme, védelmi felelősség, humanitárius intervenció, az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa, a nemzetközi jog forrásai, a nemzetközi jog története
Kiemelt publikációk
 • Breach of Treaties in the Ancient Near East. Journal of the History of International Law (2017), 1–27.
 • Understanding the Responsibility to Protect: Textual Anomalies and Interpretative Challenges in the 2005 World Summit Outcome, in Láncos, Petra Lea – Varga, Réka – Molnár, Tamás – Szabó, Marcel (szerk.): Hungarian Yearbook of International Law and European Law 2014. Eleven International Publishing, The Hague, 2015. 207–221.
 • Treaties, Origin, in Wolfrum, Rüdiger (szerk.): Max Planck Encyclopedia of Public International Law. Oxford University Press, Oxford, 2015. 1–12.
 • General Principles of Law and International Law-Making, in Sampford, Charles – Zifcak, Spencer – Aydin Okur, Derya (szerk.): Rethinking International Law and Justice. Ashgate Publishing, Farnham, 2015. 313–331.
 • Delimitation of Humanitarian Intervention and the Responsibility to Protect: A Conceptual Approach, in Sancin, Vasilka – Kovič Dine, Maša (szerk.): Responsibility to Protect in Theory and Practice. GV Založba, Ljubljana, 2013. 727–761.
 • A nemzetközi jog és a belső jog viszonyának alaptörvényi szabályozása. Jog – Állam – Politika, IV/1. (2012), 17–60.
 • Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa: összetétel, szavazás, reform. (Jog és Jogtudomány 19.) CompLex Wolters Kluwer, Budapest, 2009. 257 p.
 • A terrorcselekmény elkövetéséhez használt polgári légi jármű lelövésének nemzetközi jogi és alkotmányjogi megítélése. Fundamentum, 2005/3. 30–56.
 • Az emberi jogok nemzetközi jogi és európai uniós védelmének összehasonlítása. Acta Humana, 16/2. (2005), 30–56.
 • A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata. Gondolat Kiadó, Budapest, 2004. 361 p.
Projektek
 • Emberi Jogi Enciklopédia

 • Szervezet: Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA T037311, résztvevő kutató) 
  Időtartam: 2002-2005 
  Téma: A délszláv konfliktus egyes nemzetközi jogi problémái

 • Szervezet: Magyar Tudományos Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 
  Időtartam: 2005-2008 
  Téma: Az ENSZ Biztonsági Tanácsának reformja