Pap András László

Pap András László
CV letöltése

Osztályvezető

Kutatóprofesszor (TK JTI)
 • Osztály: Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: MTA doktora, PhD
 • Szervezési felelősségi körök: Kisebbségi Jogi Kutatócsoport vezetője; Állam- és Jogtudomány szerkesztőségének tagja
 • E-mail: pap.andras.laszlo@tk.hu
 • Telefonszám: +36/1/375-9337 / 5115
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.31.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Alkotmányjog, kisebbségi jog, rendészeti jog, adatvédelem
Kiemelt publikációk
 • Democratic Decline in Hungary, Routledge, 2017, 176. o.
 • Ethno-racial identity (politics) by law: “Fraud” and “choice”, Nationalities Papers The Journal of Nationalism and Ethnicity, 2017/5 volume 45, pp. 968-987
 • Recognition, representation and reproach: new institutional arrangements in the Hungarian multiculturalist model, In: Balazs Vizi/Norbert Toth/Edgar Dobos (eds.): Beyond International Conditionality. Local Variations of Minority Representation in Central and South-Eastern Europe. Nomos, 2017, pp. 101-136.
 • Constitutional identity? The Hungarian model of illiberal democracy, In M. Steven Fish -Graeme Gill - Milenko Petrovic (eds.) A quarter century of post-communism assessed, Palgrave Macmillan, 2017, 161-186
 • Racial, Ethnic, or National Minority? Legal Discourses and Policy Frameworks on the Roma—In Hungary and Beyond, Social Inclusion 2015, Volume 3, Issue 5, 78-89.
 • Is there a legal right to free choice of ethno-racial identity? Legal and political difficulties in defining minority communities and membership boundaries, Columbia Human Rights Law Review, Volume 46. No. 2. Winter 2015,(46.2:73 2015) pp. 153-232
 • A megfigyelés társadalmának proliferációjától az etnikai profilalkotáson át az állami felelősség kiszervezéséig: Alkotmányjogi és rendészettudományi megközelítések az emberi méltóság, a társadalmi biztonság és az adatvédelem értelmezésekor, Föld-Rész könyvek, Budapest, 2012, L’Harmattan, (311 oldal)
 • Dogmatsm, Hypocrisy and the Inadequacy of Legal and Social Responses Combating Hate Crimes and Extremism: The CEE Experience, in: Stewart, Michael (ed.) The Gypsy 'Menace'. Populism and the New Anti-Gypsy Politics, London, 2012, Hurst & Co. / Columbia University Press, pp. 295–311
 • Constitutional Exceptionalism: Efficacy, Proportionality and the Attenuation of Balancing Standards, in: Synnøve Ugelvik and Barbara Hudson (eds) Justice and Security in the 21st Century: Liberty, Risks, Rights and the Rule of Law, London and New York, 2012. Routledge, pp. 157–178.
 • Law Enforcement Ethno-Racial Profiling: Concepts and Recommendations, in: Wolfgang Benedek – Wolfram Karl – Anja Mihr – Manfred Nowak (eds.) European Yearbook on Human Rights 2009, Wien, 2009, Neuer Wissenschaftlicher Verlag, pp. 285–296.
Projektek
 • Facing ALL the Facts! - online course on hate crime monitoring for public authorities and civil society (JUST/2015/RRAC/AG), résztvevő (2016-)
 • MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kis-inkubátor kutatás, Jogalkalmazási nehézségek és megoldási lehetőségek a hátrányos megkülönböztetés egyes esetei, a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletvezérelt bűncselekmények elleni fellépés során, különösen a közösségi jog zaklatás fogalmának kiterjesztő értelmezése során – összehasonlító elemzés a magyar és lengyel tapasztalatok (2016)
 • Rendészetelméleti és Történeti Kiemelt Kutatóműhely, tag, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Kar (2016-)
 • Milestone Institute, felvételiztető (2015
 • MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Inkubátor program Romakutatási Műhely. Roma közösségek kutatása modern módszertani alapokon a 21. században (2015 – 2017), résztvevő (Kutatásvezető: Kállai Ernő)
 • MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Inkubátor program Társadalmi konfliktusokra adott identitáspolitikai válaszok. (2014-2016) (Kutatásvezető: Feischmidt Margit)
 • MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Kis-inkubátor kutatás, Jogalkalmazási nehézségek és megoldási lehetőségek a hátrányos megkülönböztetés egyes esetei, a gyűlöletbeszéd és a gyűlöletvezérelt bűncselekmények elleni fellépés során, különösen a közösségi jog zaklatás fogalmának kiterjesztő értelmezése során – összehasonlító elemzés a cseh, német magyar tapasztalatok alapján, (2014)
 • MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Jogtudományi Intézet, Kisebbségi Jogi Kutatócsoport, vezető (2014-)
 • OTKA-kutatás, „Integrációs és dezintegrációs folyamatok a magyar társadalomban”, résztvevő, (2013–2015)
 • MTA TK Intézetközi Kutatócsoport, “Társadalmi konfliktusokra adott identitáspolitikai válaszok az európai, nemzeti és lokális szintek viszonylatában”, (2013-2016)
 • Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (European Union Fundamental Rights Agency, FRA), alapjogi kutatócsoport (FRANET National Focal Point), vezető kutató (2011–2014)
 • RED Network combating racism, xenophobia and intolerance, magyarországi vezető kutató (2011–2013)
 • Combating Discrimination, Racism and Xenophobia”, MTA, Budapest – Institute for International Legal Studies (ISGI - CNR), Róma, kétoldalú mobilitási pályázat (2010-2012)
 • European Commission-European Institute of Law “Study on possible developments of Community legislation in the field of electoral matters including possible modification of Directive 93/109/EC”, magyarországi országjelentés, szakértő (Horváthy Balázzsal közösen) (2010)
 • European Cooperation in Science and Technology (COST), „Living in Surveillance Societies” (LiSS) (2009–2013), partner (Working group 3: The business of surveillance)

 • Network on Rights Equality & Diversity (RED network), tag (2009–)
 • International Centre for Democratic Transition, „Strengthening Rule of Law Institutions in Moldova: The Constitutional Court and the Ombudsman Service”, vezető kutató (2008)
 • Council of Europe – International Centre for Democratic Transition, „Monitoring National Human Rights Structures”, vezető kutató (2008)
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, „Hátrányos megkülönböztetés a rendőrségi gyakorlatban” (2007–2011)
 • EU Alapjogi Ügynökség (European Union Agency for Fundamental Rights), Rasszizmus és idegenellenesség, magyarországi szakértői munkacsoport (RAXEN National Focal Point), vezető, (2007–2011)
 • OTKA-kutatás, „Jogállamiság és rendőrség: korszakváltás és új kihívások”, vezető kutató (2007–2011)
 • International Centre for Democratic Transition, „Strengthening Rule of Law Institutions in Moldova: The Constitutional Court and the Ombudsman Service”, vezető kutató (2008)
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, „Hátrányos megkülönböztetés a rendőrségi gyakorlatban” (2007–2011)
 • EU Alapjogi Ügynökség (European Union Agency for Fundamental Rights), Rasszizmus és idegenellenesség, magyarországi szakértői munkacsoport (RAXEN National Focal Point), vezető, (2007–2011)
 • OTKA-kutatás, „Jogállamiság és rendőrség: korszakváltás és új kihívások”, vezető kutató (2007–2011)
 • International Centre for Democratic Transition, „Strengthening Democratic Institutions In The Balkans: Ombudsman Service Reform In Kosovo And Montenegro”, vezető kutató (2007)
 • Open Society Institute Justice Initiative, „A rendőrségi igazoltatások összehasonlító vizsgálata Bulgáriában, Magyarországon és Spanyolországban”, regionális kutatásvezető (Simonovits Borival közösen) (2005–2006)
 • Alkotmány- és Jogpolitikai Intézet (Constitutional and Legislative Policy Institute, COLPI) – Magyar Helsinki Bizottság – ELTE ÁJTK, jogklinika program, idegenrendészeti szekció, résztvevő (1997)
Aktuális kézirat

Overruling Murphy’s law on the free choice of identity and the racial-ethnic-national terminology-triad: Notes on how the legal and political conceptualization of minority communities and membership boundaries is induced by the groups’ claims.
In: Kristin Henrard (ed.): The interrelation between the right to identity of Minorities and their Socio-economic Participation, 2013, Brill, pp. 115-155.

Kézirat letöltése