Mezei Kitti

Mezei Kitti
CV letöltése Tudományos munkatárs (TK JTI)
Kutatási területek
 • Az új technológiák bűnügyi kihívásai, gazdasági büntetőjog
Kiemelt publikációk
 • „A bűnügyi tudományok és az informatika” című tanulmánykötet szerkesztője. PTE ÁJK-MTA TK JTI. Budapest-Pécs, 2019. p. 204.
 • A kiberbűncselekmények hazai szabályozásának aktuális kérdései. Magyar Jog 2019/5. pp. 305-314.
 • A kriptovaluták büntető anyagi és eljárásjogi kihívásai.  Pro Futuro 2019/1. pp. 79-98.
 • Az elektronikus bizonyítékokkal kapcsolatos kihívások és szabályozási újdonságok. Belügyi Szemle 2019/10. pp. 25-40.
 • A Kúria harmadfokú végzése a jogtalan elsajátításról és a pénzmosásról. Jogesetek Magyarázata 2018/3-4. pp. 21-28.
 • A készpénz-helyettesítő fizetési eszközökkel kapcsolatos bűncselekmények. In: Hollán Miklós, Barabás A. Tünde (szerk.) A negyedik magyar büntetőkódex: régi és újabb vitakérdések. 384 p. Budapest: MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2017. pp. 297-308.
Projektek
 • 2020 – Mesterséges Intelligencia Nemzeti Laboratórium „A mesterséges intelligencia jogi környezetének kihívásai”
 • 2019. szeptember – 2021. augusztus
  “Making Markets, Translating Markets: Market Surveillance and Financial Regulation” című inkubátor pályázatban résztvevő kutató (Győry Csaba vezetésével)
 • 2018. szeptember - 2021. augusztus
   „A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010-2018 között” című NKFIH pályázatban résztvevő kutató (Gárdos-Orosz Fruzsina vezetésével)
 • 2018. szeptember – 2019. június
  Új Nemzeti Kiválóság Program - Doktorjelölti Kutatói Ösztöndíj
  „A modern technológiák kihívásai a bűnügyi tudományokban, különös tekintettel az informatikai támadásokra”
 • 2017. szeptember – 2018. június
  Új Nemzeti Kiválóság Program - Doktori Hallgatói Ösztöndíj
  „A büntetőjog és az informatika” című interdiszciplináris kutatás
 • 2016. május – 2017. június
  Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott „Jogászképzés színvonalának emelését célzó programok” keretében megvalósuló oktatói - hallgatói közös kutatási és oktatásfejlesztési projekt
  „Az informatikai bűncselekmények” egyetemi szemináriumi jegyzet