Menyhárd Attila

Menyhárd Attila
CV letöltése Külső kutató (TK JTI)
Kutatási területek
  • Polgári jog: generálklauzulák, tulajdonjog, szerződési jog, kártérítési jog, társasági és öröklési jog,  összehasonlító magánjog
  • Nemzetközi és nemzeti kereskedelmi jog
  • Jog és közgazdaságtan
  • Az emberi jogok növekvő szerepe a magánjogi jogviszonyokban
  • EU-jog a magánjogban
  • Köz- és magánjog kapcsolata