Lamm Vanda

Lamm Vanda
CV letöltése Professor Emerita (TK JTI)
 • Osztály: Európai Uniós Jogi és Nemzetközi Jogi Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: MTA rendes tagja
 • E-mail: lamm.vanda@tk.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5145
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.27.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Nemzetközi közjog,  emberi jogok, nukleáris jog
Kiemelt publikációk
 • A nukleáris energia hasznosításának nemzetközi jogi kérdései. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1983. 394 p.
 • The Utilization of Nuclear Energy and International Law. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1984. 156 p.
 • A Nemzetközi Bíróság döntései 1957-1982. Budapest: Gondolat Kiadó, 1984. 341 p.
 • Az államok közötti viták bírói rendezésének története. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990. 163 p. (Open Library: OL 166 118 1M)
 • A Nemzetközi Bíróság ítéletei és tanácsadó véleményei. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1995. 549 p.
 • Quatre nouvelle déclarations d'acceptation de la juridiction obligatoire de la CIJ. REVUE GENERALE DE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC (ISSN: 0035-3094)  pp. 335-365. (1996)
 • The Protocol Amending the 1963 Vienna Convention. NUCLEAR LAW BULLETIN (ISSN: 0304-341X) 61: pp. 7-24. (1998)
 • A Nemzetközi Bíróság kötelező joghatósági rendszere. Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 2005. 331 p.
 • Jogi lexikon: átdolgozott és bővített kiadás (Szerk). Budapest: Complex Kiadó, 2009. 726 p.
 • The influence of the International Covenant on Civil and Political Rights on domestic legal orders. In: Novakovic M (szerk) Belgrad: University of Belgrade, 2013. pp. 191-205. Monism & Dualism.: Basic Concepts of Public International Law. 1046 p.