Könczöl Miklós

Könczöl Miklós
CV letöltése Tudományos munkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • E-mail: konczol.miklos@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5134
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.37.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Jogelmélet, jogi érvelés, környezeti etika, politikai filozófia

Kiemelt publikációk
 • Dealing with the Past in and around the Fundamental Law of Hungary. In Uladzislau Belavusau, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias (szerk.): Law and Memory: Towards Legal Governance of History. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. 246–262.
 • Fairness, Definition and the Legislator’s Intent: Arguments from Epieikeia in Aristotle’s Rhetoric. In Dima Mohammed, Marcin Lewiński (szerk.): Argumentation and Reasoned Action: Proceedings of the 1st European Conference on Argumentation, Lisbon 2015. London: College Publications, 2016. 319–335.
 • Future-Related Interests: What and How to Represent? In Martin Belov (szerk.): Global Governance and Its Effects on State and Law. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2016. 179–193.
 • Dikologia: Törvényszéki rétorika és jogi érvelés Aristotelésnél. Budapest: Gondolat, 2015.
 • Legality and Equity in the Rhetoric: The Smooth Transition. In Liesbeth Huppes-Cluysenaer, Nuno M M S Coelho (szerk.): Aristotle and The Philosophy of Law: Theory, Practice and Justice. Dordrecht: Springer, 2013. 163–170.
 • What There is Left and How It Works: Ancient Rhetoric and the Semiotics of Law. International Journal for the Semiotics of Law 22(4) (2009) 399 – 410.
 • A jövő nemzedékek jogai. In Ficsor Krisztina, Győrfi Tamás, Szabó Miklós (szerk.): Jogosultságok: elmélet és gyakorlat. Miskolc: Bíbor, 2009. 187–195.
 • Clemency and Justice in the De clementia of Seneca. Iustum Aequum Salutare 4(4) (2008) 61–70.
 • Law, Fact and Narratives in Ancient Rhetoric: The Case of the causa Curiana. International Journal for the Semiotics of Law 21(1) (2008) 21–33.
Projektek

Intézményi reformok öregedő társadalmakban: jogi és politikai aspektusok (OTKA K 112900)