Koi Gyula

Koi Gyula
CV letöltése Tudományos munkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: Nemzeti Jogi Bibliográfia felelőse
 • E-mail: koi.gyula@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5110
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.36.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Közigazgatás-tudomány, közigazgatás-elmélet, összehasonlító közigazgatási jog
Kiemelt publikációk

Könyv

 • Államtudományi klasszikusok: III. Egyed István: A magyar közigazgatási jog alaptanai. Koi Gyula és Patyi András bevezető tanulmányával. IV. Szontagh Vilmos: A közigazgatási jogtudomány kézikönyve. Patyi András és Koi Gyula bevezető tanulmányával. V. Tomcsányi Móric: A magyar közigazgatási jog alapintézményei. Patyi András és Koi Gyula bevezető tanulmányával. VI. Rudolf Gneist: A jogi állam. Varga Zs. András bevezető tanulmányával [valamint Koi Gyula Gneist életrajzával]. VII. Concha Győző: Politika. Első kötet: Alkotmánytan. Koi Gyula bevezető tanulmányával. Budapest, 2017. xix., 198. (1) 2017. xxiii., 148. (2) 2017. xxii., 402. 2018. v-xxv., xxvi-xxxv., 275. 2019. xliv., 619. Dialóg Campus.
 • Magyary Zoltán összes munkái (1919-1922). Kritikai kiadás I. /Sorozatszerk.: Patyi András. Vál., összeáll., előtan.: Koi Gyula. Lekt.: Máthé Gábor/. Budapest, 2015. 237.
 • Koi Gyula (co-ed.) - Patyi András - Rixer Ádám (eds.): Hungarian Public Administration and Administrative Law. Passau, 2014. 552. Schenk Verlag.
 • A közigazgatás-tudományi nézetek fejlődése. Külföldi hatások a magyar közigazgatási jog és a közigazgatástan művelésében a kameralisztika időszakától a Magyary-iskola koráig. Budapest, 2014. 487. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt.
 • OECD: Hogyan korszerűsítsük a közigazgatást? A követendő út. Budapest, 2009. 291. OECD - MTA JTI. [A kötetet angolból és franciából fordította: Kincses László – Koi Gyula. Az IRAS –ben a kötet eredetijéről készült könyvismertetéseket angolból fordította: Linder Viktória. Szerkesztő-lektor: Lőrincz Lajos. A mutatókat készítette és technikai szerkesztőként közreműködött: Koi Gyula. Az általa fordított részek: 6, 9-115, 181, 183-184, 186-188, 212-236, 265-266, 267-291.]
 • Évszázadok mezsgyéjén. Négy magyar közigazgatás-tudós útkeresése és életpéldája. Budapest, 2013. 178. Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó.


 

Projektek