Gárdos Bálint

Gárdos Bálint
CV letöltése

Kutatási asszisztens

(TK JTI)
  • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
  • Szervezési felelősségi körök: honlap és más elektronikus profilok karbantartása, frissítése, projektgondozás, rendezvényszervezés, mindez különösen angol nyelven
  • E-mail: gardos.balint@tk.hun-ren.hu
  • Telefonszám: +361/2246700 / 5110
  • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.36.)
  • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek

Tizennyolc-tizenkilencedik századi brit irodalom, különös tekintettel az esszé műfajára és a kritikatörténetre.

Kiemelt publikációk

Földönjáró romantikusok. A XIX. század elejének angol esszéirodalmáról. Budapest: L’Harmattan, 2012. 202 o.

„’A megfejtését vajh ki fejti meg’ – Coleridge: Rege a vén tengerészről.” In: Modern Filológiai Közlemények V.2.

(2003), pp. 63–82.

„Shaftesbury természetfogalmának esztétikai és politikai jelentősége.” In: Laokoón 2008.

http://laokoon.c3.hu/dok/gardos_shaftesbury.pdf

„A társalgás változó művészete” (Az esszé műfajának átalakulása az angol romantikában).” In: Jelenkor

2009. december, pp. 1298–1312.

„Charles Lamb és a színházi illúzió.” In: Liget 2011. április, pp. 81–86.

„»A kérdést vitára bocsátva.« Samuel Johnson Shakespeare-értelmezése.” In: Holmi 2012. október, pp.

1187–1195.

„Thomas Warton, az Erzsébet-kor és az angol irodalomtörténet-írás kezdetei.” In: Jelenkor 2013. március,

pp. 279–284.

„Hazlitt and the Common Pursuit.” In: The Hazlitt Review 3 (2010), pp. 55–73.

„Shaftesbury természetfogalma, és ennek továbbélése Burke-nél.” In: Péter Ágnes és Gárdos Bálint

(szerk.): Forradalom és retorika: Tanulmányok az angol romantikáról. Budapest: L’Harmattan, 2008. pp.

19–42.

„A fenséges kerülése az angol romantika esszéistáinál.” In: Horkay Hörcher Ferenc és Szilágyi Márton

(szerk.): Edmund Burke esztétikája és az európai felvilágosodás. Budapest: Ráció, 2011. pp. 128–150.