Ganczer Mónika

Ganczer Mónika
CV letöltése Tudományos munkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Európai Uniós Jogi és Nemzetközi Jogi Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: Állam- és Jogtudomány szerkesztőségének tagja, JTI Blog szerkesztője
 • E-mail: ganczer.monika@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5108
 • Épület: HTK (Emelet, szobaszám: T.0.17.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Az állampolgárság elméleti és gyakorlati kérdései
 • Kettős állampolgárság és a hontalanság
 • Honosság a világűrjogban
 • Az államok keletkezése és az államutódlás a nemzetközi jogban
 • A nemzetközi jog története
 • Az emberi jogok nemzetközi védelme
Kiemelt publikációk
 • Az állampolgárság fogalma napjainkban. Jog – Állam – Politika, III/2. (2011), 65-85.
 • Az állampolgárság más államok általi elismerése és az effektivitás elve. Állam- és Jogtudomány, LIII/1. (2012), 29-62.
 • International Law and Dual Nationality of Hungarians Living Outside the Borders. Acta Juridica Hungarica, Vol. 53. No. 4. (2012), 316-333.
 • Állampolgárság és államutódlás. Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs, 2013. 344. p.
 • Socialist Law, in James D Wright (ed.): International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second edition). Elsevier, Oxford, 2015. 844-848. [társszerző: Sajó András]
 • The Right to a Nationality as a Human Right? Hungarian Yearbook of International Law and European Law, Vol. 2. (2014), 15-33.
 • The Effects of the Differences between the Austrian and the Hungarian Regulation of the Rights of Citizenship in a Commune (Heimatrecht, Indigénat, Pertinenza, Illetőség) on the Nationality of the Successor States of the Austro-Hungarian Monarchy. Journal on European History of Law, Vol. 8. No. 2. (2017), 100-107.
 • Hungarian Territorial Changes and Nationality Issues Following World War I. Hungarian Yearbook of International Law and European Law, Vol. 8. (2020), 120-135.
 • Az uniós polgárság természete, összevetése az állampolgársággal, in Ganczer Mónika – Knapp László (szerk.): Az uniós polgárság elmélete és gyakorlata. Gondolat Kiadó, Budapest, 2022. 27-41.
 • The impact of historical traditions on the regulation and practice of the preferential naturalization of Hungarians living outside the borders. Hungarian Journal of Legal Studies, Vol. 63. No. 4. (2022), 352-373.
Projektek
 • Emberi Jogi Enciklopédia
 • Sarkalatos átalakulások – A kétharmados/sarkalatos törvények változásai 2010-2014
 • IJOTEN Internetes Jogtudományi Enciklopédia