Friedery Réka

Friedery Réka
CV letöltése Tudományos munkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Európai Uniós Jogi és Nemzetközi Jogi Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Szervezési felelősségi körök: a Jogtudományi alapkutatások: az MTA TK JTI elektronikus monográfiasorozata szerkesztője
 • E-mail: friedery.reka@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5107
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.13.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • EU-kormányzat, emberi jogok, uniós polgárság, ombudsman, menekültpolitika, menedékjog
Kiemelt publikációk
 • Friedery Réka (2019): Developments in Family Reunification Cases before the CJEU BRATISLAVA LAW REVIEW 3: 2, pp. 6-17.
 • Friedery Réka (2018): Az európai ombudsman. Budapest, MTA TK Társadalomtudományi Kutatóközpont, 2018, 180.p.
 • Friedery Réka (2018): National Identity and Loyalty in EU Law in the era of Migration? In Jozef Andrasko; Juraj, Hamulák; Silvia, Senková (eds): Representing National Identity and Principle of Loyalty in EU Law – Borders – Conflict – Harmonisation, Bratislava, Comenius University, Faculty of Law, pp. 23–28.
 • Friedery Réka (2018): Good administration through the lens of the CJEU: direction for the administrative bodies, Bratislava Law Review, 2018:1, pp. 116–122.
 • Friedery Réka, Fabio Marcelli (2017): The Right to Family Reunification in European Union Law and the CJEU Jurisprudence. In: Réka Friedery, Luigino Manca, Ralf Rosskopf (szerk.) Family Reunification: International, European and National Perspectives. Berlin: BWV Berliner Wissenschafts-Verlag, pp. 49–80.
 • Friedery Réka (2016): Migráció és integráció: a német modell, ACTA HUMANA: HUNGARIAN CENTRE FOR HUMAN RIGHTS PUBLICATIONS 4:(4) pp. 23–32.
 • Friedery Réka (2016): Fair Trial in Competition Matters: the European Ombudsman’s Perspective. In Csongor István Nagy: The Procedural Aspects of the Application of Competition Law. European Frameworks – Central European Perspectives, Europa Law Publishing, Groningen, 22–33.
 • Friedery Réka (2015): Unaccompanied Minors in the Jurisprudence of the European Court of Human Rights. In: Ralf Rosskopf (ed.) Unaccompanied Minors in International, European and National Law. Berlin, BWV-Berliner Wissenschafts-Verlag, 51–65.
 • Friedery Réka (2009) A hivatali visszásság, a maladministration az európai ombudsman nézőpontjából. Új Magyar Közigazgatás, (10−11): 20−28.
 • Friedery Réka (2009): Migration, Arbeitsmigration im Verhältnis Ungarn–Rumänien. AWR Bulletin, (2−3): 160−169.
Projektek
 • Epidemiológia és Jog, 2020, TK JTI
 • DEMOS-H2020, Democratic Efficacy and the Varieties of Populism in Europe, 2019-2020, Társadalomtudományi Központ
 • Corruzione e Diritti Umani, 2019, La Sapenzia University
 • Family Reunification in International, European and National Law/Családegyesítés a nemzetközi, az európai, és a belső jogban, AWR-Association for the Study of World Refugee Problem, 2016–2017
 • Soft law megjelenése az Európai Ombudsman eljárása során, Magyar Tudományos Akadémia Bolyai Kutatási Ösztöndíj, 2015–2018
 • Föderális Piacok Összehasonlító Elemzése, Magyar Tudományos Akadémia Föderális Piacok „Lendület” Kutatócsoport, 2015–2016
 • Application of Competition Law in the Visegrad Countries, Visegrad Fund Project (No. 21420415), 2015
 • Unaccompanied minors/Kísérő nélküli kiskorúak, AWR-Association for the Study of World Refugee Problem, 2015-2016
 • Emberi jogi enciklopédia, MTA TK Jogtudományi Intézet, 2012–
 • A Lisszaboni Szerződés hatása a magyar jogrendszerre 76488–OTKA-projekt, MTA Jogtudományi Intézet, 2012
 • Jogi Lexikon, MTA Jogtudományi Intézet, 2010
 • Az uniós tagság következményei a magyar jogrendszerre és közigazgatásra NKFP6-00075/2005. sz.kutatási projekt, MTA Jogtudományi Intézet, 2007–2011
 • Magyarország szerepvállalásai lehetőségei a kelet-, közép- és délkelet-európai területfejlesztési együttműködésben, MTA Regionális Kutatási Központja Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet, Országos Területfejlesztési Hivatal megbízásából, 2006
 • A versenyügyekkel kapcsolatos bírósági felülvizsgálati eljárás gyorsításának lehetőségei a hatályos magyar jogrendszerben, MTA Jogtudományi Intézet, Gazdasági Versenyhivatal megbízásából, 2005