Deák Izabella

Deák Izabella
CV letöltése

Projektkutató

(TK JTI)
Kutatási területek
 • Civil társdalami szervezetek szabályozása 
 • Civil társadalmi szervezetek az új típusú autoriter rendszerekben 
 • GONGO jelenség
 • Egyesülési jog
 • A magyar alkotmánybíróság ítélkezési gyakorlata
Kiemelt publikációk
 • Deák Izabella: A kormányzat által létrehozott nem kormányzati szervezetek típusai: a GONGO-jelenség, Pro Futuro, 2022/2. sz. 141-158
 • Deák Izabella: A külföldi támogatások korlátozására vonatkozó jogszabályok és az érintett jogszabályokat megsértő civil szervezetek szankcionálásának módjai, Közjogi Szemle, 2022/2. sz. 48-59.
 • Deák Izabella: A civil szervezetek külföldi támogatása és a korlátozások típusai, Jogtudományi Közlöny, 2021/10. sz. 425-439.
 • Deák Izabella: A watchdog funkciót ellátó civil szervezetek működésének korlátairól, Jogtudományi Közlöny, 2021/5. sz. 217-227.
 • Ágnes Kövér - Attila Antal - Izabella Deák: Civil Society and COVID-19 in Hungary: The Complete Annexation of Civil Space, Nonprofit Policy Forum, 2021/1. sz. 93-126.
 • Deák Izabella: Recenzió a „Civil Society in Europe – Minimum Norms and Optimum Conditions of its Regulation” című tanulmánykötetről, Pro Futuro, 2020/3. sz. 164-176.
 • Boda-Balogh Éva – Deák Izabella – Fazekas Flóra – Győrfi Tamás – Kovács Ágnes – Sólyom Péter: Módszertani kérdések az alkotmánybíráskodás gyakorlatának empirikus elemzéséről. Közjogi Szemle, 2019/4. sz. 11-19.
Projektek
 • 2024-2026. A magyar Alkotmánybíróság döntéshozatala 1990-2026 között - empirikus elemzés K-146803, projektkutató, résztvevők: Boda-Balogh Éva, Chronowski Nóra, Győrfi Tamás, Fazekas Flóra, Sólyom Péter
 • 2017-2020. A magyar Alkotmánybíróság 2005-2017 közötti döntéshozatalának empirikus vizsgálata K-124224, kutatási asszisztens, résztvevők: Boda-Balogh Éva, Győrfi Tamás, Fazekas Flóra, Kovács Ágnes, Sólyom Péter