Chronowski Nóra

Chronowski Nóra
CV letöltése Tudományos főmunkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • E-mail: chronowski.nora@tk.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5105
 • Épület: HTK (Emelet, szobaszám: T.0.15.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Alkotmányjog, alkotmánytan, összehasonlító és uniós alkotmányjog, emberi jogok
Kiemelt publikációk
 • Chronowski, Nóra: Human Rights in a Multilevel Constitutional Area. Global, European and Hungarian Challenges. L’Harmattan, Paris 2018. p. 249
 • Vincze Attila – Chronowski Nóra: Magyar alkotmányosság az európai integrációban. Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás. HVG-ORAC, Budapest 2018. 665 o.
 • Chronowski Nóra: „Integrálódó” alkotmányjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2005. 367 o.
 • Chronowski, Nóra: Carved in granite? Variable constitutional architecture in Hungary (2010-2018). DPCE Online [ISSN 2037-6677] Vol. 39, No. 2, 2019. 1483-1502. Available at: <http://www.dpceonline.it/index.php/dpceonline/article/view/781>
 • Chronowski, Nóra: Fully Binding EU Bill of Rights for the Member States – A Potential Tool in Constitutional Crisis Management. In New Developments in Constitutional Law. Essays in Honour of András Sajó (eds. Iulia Motoc, Paulo Pinto de Albuquerque, Krzysztof Wojtyczek). Eleven International Publishing, The Hague 2018. 41-57.
 • Vincze Attila – Chronowski Nóra: Önazonosság és európai integráció – az Alkotmánybíróság az identitáskeresés útján. (72) Jogtudományi Közlöny 2017/3. 117-132.
 • Chronowski, Nóra and Varju, Márton: Two Eras of Hungarian Constitutionalism: From the Rule of Law to Rule by Law. 8 Hague Journal on the Rule Law 2016/2 (October) 271–289, doi:10.1007/s40803-016-0037-7
 • Chronowski Nóra: Alaptörvény és etnicitás – avagy az alkotmányozás viharaiban részekre szakadt nemzetünk. Állam- és Jogtudomány 2015/1, 3-18.
 • Chronowski, Nóra: The new Hungarian Fundamental Law in the light of the European Union’s normative values. Revue Est Europa – 2012 numéro spéciale 1, pp. 111-142
 • Blutman, László and Chronowski, Nóra: Hungarian Constitutional Court: Keeping Aloof from European Union Law. International Constitutional Law Vol. 5, 2011/3, pp 329-348.
Projektek
 • 2020. „Az Alkotmánybíróság 100 elvi jelentőségű határozata 1990–2020”, TK JTI kutatási program, szerző
 • 2018-2021. K-128796 sz., „A demokrácia-elv normatív tartalma elméleti és gyakorlati szempontból, alkotmányjogi és uniós jogi megközelítésben” c. NKFI kutatás, vezető kutató
 • 2017. január 1. – november 30. az Igazságügyi Minisztérium Jogtudományi Kutatási Pályázata „Terület, lakosság, főhatalom a 21. században” témakörben, szakmai kapcsolattartó (ELTE ÁJK)
 • 2017. Internetes Jogtudományi Enciklopédia projekt, szerző
 • 2016-2019. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA) – téma: „Globalizációs és integrációs hatások az alapjogvédelemben” (záróbeszámoló: kiválóan megfelelt)
 • 2014-2019. ‘The Role and Future of National Constitutions in European and Global Governance’, in the framework of the European Research Council Agreement No. 284316, PI: Professor Anneli Albi (Kent Law School, Eliot College, University of Kent, Canterbury, CT2 7NS, United Kingdom), coordinator of the Hungarian research team
 • 2014. Sarkalatos átalakulások kutatási program, MTA TK JTI, https://jog.tk.mta.hu/sarkalatos-atalakulasok résztvevő kutató
 • 2013-2017. „Eljárási alkotmányosság – különös tekintettel az alapjogvédelmi eljárásokra” K-109319 OTKA kutatási pályázat, témavezető: Petrétei József, szerep: szenior kutató
 • 2012-2015. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj (MTA) – téma: „Az emberi jogok érvényesülése a globális és az európai üzleti életben – a vállalatok társadalmi felelősségétől az emberi jogi kötelezettségekig” (záróbeszámoló: kiválóan megfelelt)
 • 2012-2013 ‘Eastern Europe and Judicial Dialogue on International Law’ (PI: Prof. Anna Wyrozumska, University of Lodz) Project 10-ECRP-028 – International Law through the National Prism: the Impact of Judicial Dialogue, role: researcher
 • 2008-2011. Jean Monnet Chair, Teaching European Constitutionality, Chair holder (LLP 2007-2013, Jean Monnet Programme, Project Nr 2008-2766)
 • 2002-2006. EUNICUM curricula development project – SOCRATES / ERASMUS (Marburg, Tilburg, Leeds, Olomutz, Wroczlaw, Plsen, Pécs) részvételével, role: PI of Module on European constitutionalism