Chronowski Nóra

Chronowski Nóra
CV letöltése Kutatóprofesszor (TK JTI)
 • Osztály: Alkotmányjogi és Közigazgatási Jogi Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: MTA doktora, PhD
 • E-mail: chronowski.nora@tk.hun-ren.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5105
 • Épület: HTK (Emelet, szobaszám: T.0.15.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Alkotmányjog 
 • Alkotmánytan
 • Összehasonlító és uniós alkotmányjog 
 • Emberi jogok
Kiemelt publikációk
 1. Chronowski, Nóra: Alkotmányosság három dimenzióban (Jogtudományi alapkutatások 4. ISSN 2560-2128) ELKH TK JTI, Budapest 2022. (ISBN 2560-2128) 236 o.
 2. Chronowski, Nóra: Human Rights in a Multilevel Constitutional Area. Global, European and Hungarian Challenges. L’Harmattan, Paris 2018. p. 249
 3. Vincze Attila – Chronowski Nóra: Magyar alkotmányosság az európai integrációban. Harmadik, átdolgozott, bővített kiadás. HVG-ORAC, Budapest 2018. 665 o.
 4. Chronowski Nóra: „Integrálódó” alkotmányjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs 2005. 367 o.
 5. Chronowski, Nóra: Business meets human rights: do we need an international treaty to close the gap? in Csongor István Nagy (ed.), Global Values and International Trade Law, Routledge, London 2022, pp. 9–25.
 6. Chronowski Nóra – Vincze Attila: The Hungarian Constitutional Court and the Central European University Case: Justice Delayed Is Justice Denied: Decision of the Hungarian Constitutional Court of 6 July 2021 and the Judgment of the ECJ of 6 October 2020, Case C-66/18 (co-author: Attila Vincze). European Constitutional Law Review (17) 2021/4. 688–706. Cambridge University Press, doi:10.1017/S1574019621000407
 7. Chronowski, Nóra: Fully Binding EU Bill of Rights for the Member States – A Potential Tool in Constitutional Crisis Management. In New Developments in Constitutional Law. Essays in Honour of András Sajó (eds. Iulia Motoc, Paulo Pinto de Albuquerque, Krzysztof Wojtyczek). Eleven International Publishing, The Hague 2018. 41-57.
 8. Chronowski, Nóra and Varju, Márton: Two Eras of Hungarian Constitutionalism: From the Rule of Law to Rule by Law. 8 Hague Journal on the Rule Law 2016/2 (October) 271–289, doi:10.1007/s40803-016-0037-7
 9. Chronowski, Nóra: The new Hungarian Fundamental Law in the light of the European Union’s normative values. Revue Est Europa – 2012 numéro spéciale 1, pp. 111-142
 10. Blutman, László and Chronowski, Nóra: Hungarian Constitutional Court: Keeping Aloof from European Union Law. International Constitutional Law Vol. 5, 2011/3, pp 329-348.
Projektek