Bán-Forgács Nóra

Bán-Forgács Nóra
CV letöltése Tudományos munkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Jogelméleti, Jogszociológiai és Jogtörténeti Osztály
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • E-mail: ban-forgacs.nora@tk.hu
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5171
 • Épület: MTA HTK (Emelet, szobaszám: T.0.17.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Alkotmányjog
 • Emberi jogok elmélete
 • Összehasonlító alkotmányjog
Kiemelt publikációk
 • Bán-Forgács Nóra: Ombudsmanok és a hatalommegosztás In: Alkotmányjogi elemzések a demokráciaelv értelmezéséről az Európai Unióban és Magyarországon, Budapest, Magyarország : ELTE Eötvös Kiadó (2022) pp. 359-375.
 • Mezei Kitti ; Bán-Forgács Nóra: Discrimination in the age of algorithms. In: Human rights as a guarantee of smart, sustainable and inclusive growth. Józefów, Lengyelország : Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy in Józefów, Milton Friedman University (2022) pp. 73-80.
 • Bán-Forgács, Nóra: Az Adatvédelmi Ombudsman Ars Poeticája és Morális Jogértelmezése, Közjogi Szemle 15 : 4 pp. 83-99. (2022)
 • Bán-Forgács Nóra: A rendszerváltás és az adatvédelmi ombudsman Magyarországon. Az adatvédelmi ombudsman alapjog-értelmezése. Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó (2022)
 • Bán-Forgács Nóra: Az adatvédelmi ombudsman intézménye Magyarországon. A kezdet és a vég 1995–2011. Budapest, Magyarország : L'Harmattan Kiadó (2021)
 • Bán-Forgács Nóra: Infoszabadság és Covid19 Magyarországon. In: Jogi diagnózisok II. : A Covid 19 világjárvány hatásai a jogrendszerre. (2021)
Projektek