Ambrus István

Ambrus István
CV letöltése Tudományos munkatárs (TK JTI)
 • Osztály: Bűnügyi Tudományok Osztálya
 • Tudományos cím vagy fokozat: PhD
 • Telefonszám: +36/1/224-6700 / 5141
 • Épület: HTK (Emelet, szobaszám: T.0.35.)
 • Publikációk (MTMT)
Kutatási területek
 • Büntető anyagi jog
 • Büntetéskiszabás
 • Szabálysértési jog
 • 21. századi modernizáció és büntetőjog
Kiemelt publikációk
 • Gellér Balázs – Ambrus István: A magyar büntetőjog általános tanai I. Budapest: ELTE Eötvös, 2017 és 2019. 527 p.
 • Ambrus István – Farkas Ádám: A compliance alapkérdései – az etikus vállalati működés elmélete és gyakorlata. Budapest: Wolters Kluwer, 2019. 269 p.
 • Egység és halmazat – régi dogmatikai kérdés, új megközelítésben. Szeged: SZTE-ÁJTK, 2014. 316 p.
 • Corruption Offences in the Hungarian Criminal Law, and an anti-corruption tool: whistleblowing. In Tomáš, Gábriš (szerk.): Korupcia Interdisciplinárne. Zborník príspevkov z konferencie Právo a ekonómia: výzvy a príležitosti, konanej 20. októbra 2017 na pôde Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Bratislava: Wolters Kluwer, 2017. pp. 234-245.
 • The Development of Complaint and Public Interest Disclosure Regulation in Hungary. Journal on European History of Law 10 (2) pp. 149-157. (2019)
 • Considerations for Assessing Corporate Wrongdoings: a Hungarian Approach to Whistleblowing. ELTE Law Journal 4 (2) pp. 7-23. (2016)
 • A bűncselekményi egység és a bűnhalmazat. In Hollán Miklós – Barabás A. Tünde (szerk.): A negyedik magyar büntetőkódex – régi és újabb vitakérdések. Budapest: MTA-TK – OKRI, 2017. pp. 53-72.
 • Együttalkalmazási tilalmak, valamint valódi és látszólagos kógencia a büntetőjog szankciórendszerében. Belügyi Szemle 66 (6) pp. 88-107. (2018)
 • A szabálysértési jog néhány aktuális kérdése – büntetőjogászi szemmel. Közjogi Szemle 7 (4) pp. 30-37. (2014)
 • Az üzletszerűség büntetőjogi megítélésének lehetséges irányairól. Magyar Jog 59 (1) pp. 1-16. (2012)
Projektek
 • 2018-2021 – Vezető kutató a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2018. évi posztdoktori pályázatán (volt OTKA) elnyert, 36 hónapra szóló posztdoktori támogatással. Pályamunka címe: „A 21. századi modernizációra adható jogi válaszok interdiszciplináris megközelítésben, különös tekintettel a büntetőjogra”
 • 2018-2021 – Résztvevő kutató a Nemezti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 2018. évi FK típusú pályázatában. Pályamunka címe: „A magyar jogrendszer reakcióképessége 2010 és 2018 között” (vezető kutató: Gárdos-Orosz Fruzsina)
 • 2019-2020 – Résztvevő kutató a „Gyermekek, fiatalkorúak, időskorúak és a család” – az Igazságügyi Minisztérium által támogatott Kutatási és Oktatásfejlesztési Programok keretében végzett kutatásban (vezető kutató: Erdősné Szeibert Orsolya)
 • 2018-2019 – Résztvévő kutató a „Gyermeki Jogok és Védelmük” – az Igazságügyi Minisztérium által támogatott Kutatási és Oktatásfejlesztési Programok keretében végezett kutatásban (vezető kutató: Erdősné Szeibert Orsolya)
 • 2017-2019 – Résztvevő kutató az SZE DF ÁJK-n működő Autonóm Járművek Jogi Kérdései (ACLA- SZE) kutatócsoport kutatásaiban (vezető kutató: Lévayné Fazekas Judit)
 • 2017-2018 – Részvevő kutató a „Család és családtagok – Jogági tükröződések” – az Igazságügyi Minisztérium által támogatott Kutatási és Oktatásfejlesztési Programok keretében végezett kutatásban (vezető kutató: Erdősné Szeibert Orsolya)
 • 2016 – Internetes Jogtudományi Enciklopédia, Büntetőjog rovat: A tévedés tana c. szócikk, Bűncselekményi egység és halmazat c. szócikk, Szándékosság c. szócikk