Jogok versenye az Európai Unióban – A magyar jog ebben a versenyben

Jogok versenye az Európai Unióban – A magyar jog ebben a versenyben

MTA TK JTI és a PPKE JÁK Heller Farkas Közgazdaságtudományi Intézetének közös kutatása

kutatásvezetők: Jakab András és Szalai Ákos

 

A nemzeti jogokra sokáig a közgazdaságtan a maga területén háborítatlan monopóliumként tekintett: az adott állam felségterületén folyó ügyeket az adott jog szabályozta. Ezt a nézetet azonban az utóbbi időben komoly kihívások érték: megjelentek a kormányközi, jogrendszerek közötti versenyt elemző leírások. A telephely (lakóhely)választás, illetve a jogválasztás lehetőségeinek bővülésével az egyes nemzeti jogok hatásai nem érnek véget az államhatárnál, hanem hatnak azon túl is: vonzerőt jelenthetnek azon túl is – áttelepülésre vagy éppen az adott jog választására ösztönözhetnek. De egyben azt is jelenti, hogy az adott állam területén zajló folyamatok egy része is külföldi jog alá kerülhet; gyakorlatilag a nemzeti jog (és annak kógens szabályai is) sok területen diszpozitívvá válik: csak akkor alkalmazzák, ha a felek nem kötnek ki más alkalmazandó jogot. Ennek a versenynek a keretfeltételeit (is) szabályozza az Európai Unió joga és az Európai Unió tagállamaira is vonatkozó egyes nemzetközi jogi (például emberi jogi) normák.

A kutatás három fontos kérdés:

1.         Létezik-e jogrendszerek közötti verseny az EU-n belül? Reagálnak-e egymásra a jogrendszerek, követik-e egymás lépéseit? Milyen célt követnek az egyes országok: mely intézményeket veszik át egymástól, melyeket nem?

2.         Mely területeken indokolható az európai jogi intézmények léte azzal, hogy ezt a jogversenyt erősíteni, vagy éppen (káros  verseny esetén) korlátozni szeretnék? A jogverseny-modell alapján azonosítható-e olyan jogterület, ahol az uniós jog további fejlesztése kívánatos, esetleg valószínűsíthető? Vajon az alkotmányjog területén mennyiben tér el és mennyiben kell eltérjen a verseny a magánjog területén látható versenyjelenségektől?

3.         Van-e hatása ennek a versenynek? Befolyásolja-e például a szolgáltatások, az áruk, a munkaerő, vagy éppen a tőke mozgását?

A jogverseny kérdéseivel a saját szakterületükön ma is sokan foglalkoznak, de ezen kutatások eddig egymással párhuzamosan futottak. A kutatás célja, hogy ezeket a különböző szakterületeken zajló kutatásokat, kutatókat összegyűjtve próbáljon kapcsolódási pontokat, illetve általánosabb összefüggéseket feltárni.

A kutatás egyben a 2015. szeptember 4-án a PPKE JÁK-n lezajlott „Jogrendszerek közötti verseny” folytatásának is tekinthető. (Ennek anyagai elérhetőek a Iustum Aequum Salutare 2016/2. és 3. számában.)

A kutatás során félévenként két workshopra kerül sor, amelyeken a felkért előadók (alkalmanként 2-3-4) egy- egy jogterületen mutatná be a verseny létére vagy éppen hiányára utaló jeleket. Az előadók által megírt tanulmányok tanulmánykötetben látnak majd napvilágot.