Jogi diagnózisok II. - A COVID–19-világjárvány hatásai a jogrendszerre

Míg "A jogrendszer reagálóképessége - Jog és epidemiológia" kutatási projekt keretében megjelent első kötetünk célja az volt, hogy a hatékony vakcina vagy gyógyszer kifejlesztéséig szükséges jogi korlátozásokat vessük tudományos elemzés alá, addig a második kötet lezárásakor már nyilvánvalóvá vált, hogy hiába áll rendelkezésre alkalmas védőoltás, az oltási hajlandóság számos országban igen alacsony, az esetszámok pedig növekednek, így kérdéses, hogy hosszútávon megszüntethetőek-e a jogi szabályozást igénylő szabadság-korlátozások, tartósnak bizonyul-e a változás. E kötetben is szerepelnek az újabb közjogi változásokra reflektáló tanulmányok, amelyeket itt részletes magánjogi elemzések egészítenek ki.

Az előkészületben lévő harmadik kötettel együtt a sorozat jogágakon keresztül ívelő, elméleti és gyakorlati kérdéseket egyaránt érintő, tudományos érdeklődést tükröző áttekintését adja a COVID-19 járványhoz kapcsolódó jogi reakcióknak.

 

 

A teljes kötet (PDF)

 

Tartalomjegyzék

GÁRDOS-OROSZ FRUZSINA - LŐRINCZ VIKTOR OLIVÉR: … sero medicina paratur… – Előszó

FUGLINSZKY ÁDÁM: A koronavírus-járvány hatásai a kontraktuális felelősségre

BOÓC ÁDÁM: Mennyiben tekinthető a COVID–19 vis maior helyzetnek?

PUSZTAHELYI RÉKA: COVID–19 mint tudatosan vállalt kockázat? A járványos megbetegedésekért való felelősség korlátozása illetve kizárása

VÖLCSEY BALÁZS: A COVID–19-járvány hatása a magánjogi jogérvényesítésre, figyelemmel az anyagi jogi összefüggésekre

SZEIBERT ORSOLYA: A COVID–19-járvány hatása a gyermek és a különélő szülő kapcsolattartására – családjogi és gyermekjogi vetületek

MOLNÁR SAROLTA: Házasságkötés veszélyhelyzeti feltételek között

FAZAKAS ZOLTÁN JÓZSEF: A koronavírus-járvány és a munkahely elvesztése kapcsolódási pontjai, a biztosítási jog ezzel összefüggő lehetőségei és hiányai

HUNGLER SÁRA: Egyéni autonómia, egyéni felelősség – a munkavégzést meghatározó szabályok elemzése a koronavírus-járvány idején

FRIEDERY RÉKA: Pandémia és szabad mozgás: a Schengeni határ-ellenőrzési kódex és az uniós digitális COVID-igazolvány

HOFFMAN ISTVÁN - BALÁZS ISTVÁN: A közigazgatási jog – a változó tartalmú különleges jogrend idején

BÁN-FORGÁCS NÓRA: Információszabadság és COVID–19 Magyarországon (2020. március – 2021. december)

POLYÁK GÁBOR - NAGY KRISZTINA: Az egészségügyi kommunikáció szabályozása a post-truth korszakban

SZILÁGYI EMESE: Pártpénzügyek járvány idején – a politikai szabadságjogok gyakorolhatóságának kontextusában

KOVÁCS SZITKAY ESZTER: Az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés és a sérülékeny csoportok a koronavírus-járvány első három hullámában Magyarországon

KOVÁCS SZITKAY ESZTER - LŐRINCZ VIKTOR OLIVÉR - PAP ANDRÁS LÁSZLÓ: Pandémia, közpolitika, jog: diskurzív és szakpolitikai összefüggések

KOI GYULA: Közegészségügyi igazgatás és járványkezelés angol példái a 19. század első harmadától az első világháborúig

FÜGGELÉK: RÁCZ LILLA: Rendeleti kormányzás Magyarországon járványügyi készültség és a második veszélyhelyzeti kormányzás idején (2020. június 18. – 2021. február 8.)