TINLAB

A Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium (TINLAB) 2020 őszén alakult. A tudáscentrum az ELTE kezdeményezésére és koordinálásával kezdte meg munkáját, konzorciumi partnerségben a Társadalomtudományi Kutatóközponttal, a Miskolci Egyetemmel, a Pannon Egyetemmel, valamint egy civil kutató-tudásközvetítő szervezettel, a Hárfa Alapítvánnyal.

„Együtt egy innovatív társadalomért!” – tudásközpontunk küldetése nem más, mint a hazai társadalmi innovátorok és társadalmi innovációs tevékenységek támogatása, tudásmenedzsment szolgáltatások működtetése, mindezek által Magyarország innovációs képességének erősítése. Ehhez igazodva a TINLAB stratégiai célja, hogy definiálja és népszerűsítse a társadalmi innovációt, valamint hozzájáruljon a finanszírozási, jogi és szakmai keretrendszerek fejlesztéséhez. Kiemelt cél a hazai társadalmi innovációs törekvések támogatása, valamint beágyazása a nemzetközi együttműködési rendszerekbe. 

A projekt keretében a TINLAB tudományos kiválóságának mélyítése, kutatási aktivitásának fokozása, nemzetközi beágyazódásának növelése, valamint a létrejövő tudás transzferjét segítő tevékenységek (alapkutatási, alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési feladatok ellátását, az eredmények bemutatását, terjesztését szolgáló tudományos rendezvények, konferenciák szervezését, piacra jutási tevékenységek ellátását, valamint iparjogvédelmi tevékenységek végrehajtása) valósul meg. 

A konzorciumi partnerek valamennyi kutatási tevékenység során fokozott figyelmet fordítanak a doktori hallgatók és fiatal kutatók bevonására, ezáltal a kutatói utánpótlás helyzetének erősítése. A TINLAB keretében megvalósuló pilot projektek hozzájárulnak a kutatási eredmények széleskörű társadalmi, gazdasági és környezeti hasznosításához is. 

A kutatás a Miniszterelnökség – Nemzeti Hatóság – képviseletében a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatal által támogatott RRF-2.3.1-21-2022-00013 azonosító számú "Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratórium" című projekt keretében jött létre.