Pályázati sikerek: a COVID utáni jogrendszer ellenállóképessége

Intézetünk kutatói sikerrel pályáztak a Magyar Tudományos Akadémia poszt-Covid jelenségek kutatására kiírt magas kockázatú pályázatán. Ennek keretében az MTA olyan kutatásokat részesít támogatásban, amelyek tudományos áttöréssel, jelentős, kimagasló eredményekkel kecsegtetnek és amelyeknél a kutatási célok megvalósítása valamely okoknál fogva komoly kockázatot jelenthet.

A Resilience of the legal system in the post-Covid society: Risks and opportunities (a COVID utáni jogrendszer ellenállóképessége – kockázatok és lehetőségek) kutatás, amelyet intézetünk igazgatója, Dr. Gárdos-Orosz Fruzsina vezet a COVID által szükségessé tett jogi válaszokat vizsgálja több megközelítésből is. Egyrészt, mivel a pandémia miatt szükségessé vált szabályozás sok szempontból kilép a jogtudomány hagyományos elemzési kereteiből, ezért a kutatás magában foglalja a jogrendszer reakcióinak jogelméleti szempontú vizsgálatát. Másrészt a járványügyi intézkedések gyakran szigorú alapjogkorlátozással járnak, a különleges helyzet pedig új válaszokat igényel, a projekt része tehát az alapjogkorlátozási tesztek érvényesülésének dogmatikai szempontú vizsgálata. Harmadrészt a humánjárvány rávilágít a javak elosztásának jogi korlátaira is, ezért a tervezett kutatás jogi-közgazdasági szempontból közelíti meg azt a kérdést, hogy a jogi szabályozás milyen eszközökkel képes a szűkösség kiküszöbölésére vagy mérséklésére, így a modern technológiák hatékonyabb és kiegyensúlyozottabb felhasználásának elősegítésére közegészségügyi válsághelyzetek idején.