Megjelent Gárdos-Orosz Fruzsina és Szente Zoltán szerkesztésében a Populist Challenges to Constitutional Interpretation in Europe and Beyond című kötet

A Routledge kiadó gondozásában jelent meg Gárdos-Orosz Fruzsina és Szente Zoltán szerkesztésében a Populist Challenges to Constitutional Interpretation in Europe and Beyond című kötet.

A könyv, amelynek szerzői között a nemzetközi alkotmányjog-tudomány számos kiemelkedő képviselője szerepel, a populizmus és a populista rendszerekben alkalmazott alkotmányértelmezés közötti kapcsolatot vizsgálja. Azt a kérdést tárgyalja, hogy a populista kormányok és mozgalmak vajon új és sajátos alkotmányelméleteket, doktrínákat és értelmezési módszereket dolgoztak-e ki, illetve ösztönöztek-e erre, vagy alkotmány-, illetve más felsőbíróságaik továbbra is a régi, hagyományos értelmezési eszközöket használják az alkotmánybíráskodásban. A könyv négy részre tagolódik. Az I. rész a populista alkotmányosság elméleti vonatkozásait tárgyalja, míg az „Alkotmányértelmezés és populizmus Európában" című második rész összehasonlító perspektívából vizsgálja a témát, azoknak az európai országoknak a gyakorlatát elemezve, amelyekben a populizmus a legelterjedtebb. A harmadik rész kitekintést nyújt az amerikai alkotmányos rendszereire, s azzal foglalkozik, hogy az Egyesült Államokban a közelmúlt politikai fejleményei hogyan hatottak a bírói felülvizsgálat hagyományos értelmezési módszereire, valamint általános áttekintést ad Latin-Amerikáról is, ahol több populista kormány működik, illetve erős populista mozgalmak vannak. Végül a szerkesztők zárótanulmánya foglalja össze az összehasonlító kutatás eredményeit, és a könyv következtetéseit.

A kötet a kiadó honlapján: https://www.routledge.com/Populist-Challenges-to-Constitutional-Interpretation-in-Europe-and-Beyond/Gardos-Orosz-Szente/p/book/9780367710095