Hoffman István társszerzőségével készült tanulmány az International Journal of Law and Psychiatry folyóiratban

Intézetünk tudományos főmunkatársának, Hoffman István társszerzőségével megjelent a magyarországi gondnokság alá helyezési perek gyakorlatát áttekintő kutatási cikk az International Journal of Law and Psychiatry (Scopus Law Q1, WoS IF: 1.851) 78 (5) számában.

A cikk azt vizsgálja, hogy az új Polgári törvénykönyv megalkotása és a Fogyatékos személyek jogairól szóló (ENSZ) Egyezmény ratifikálása milyen hatást gyakorolt a nyilvánosan elérhető, elsősorban hazai felsőbírósági gyakorlatra. 

A cikk teljes egészében innen érhető el.