Megjelent Fekete Balázs kötete: Paradigms in Modern European Comparative Law. A History

Megjelent Fekete Balázs monográfiája a modern európai jogösszehasonlítás történetéről a Hart Publishing-nél.

Fekete, Balázs: Paradigms in Modern European Comparative Law. A History. Hart Publishing, European Academy of Legal Theory Series.

A kötet az európai jogösszehasonlítás modern történetének bemutatására vállalkozik Thomas Kuhn paradigma-elméletének segítségével. Legfontosabb állítása, hogy a tudományos értelemben – nem a joggyakorlat szemszögéből megközelítve – felfogott jogösszehasonlítás modern története a 19. század második felében kezdődik az angol és a német kultúrkörben. Valójában a modern európai jogösszehasonlítás történetét három paradigma határozta meg: a történeti és összehasonlító jogtudomány, a droit comparé, és a második világháborút követő időszak jogösszehasonlítása. Tovább, e paradigmák egyes esetekben egymással párhuzamosan is fejtettek ki hatást. Napjainkban a jogösszehasonlítás ismét átalakulóban van, különösen a posztmodern filozófia hatására, de a kötet álláspontja szerint ez nem tekinthető egy új paradigma kialakulásának - tudományos forradalomnak -, hanem sokkal inkább a ma uralkodó paradigmán belül zajló átalakulási folyamatról beszélhetünk.