Felhívás konferencia részvételre

Történelem, alkotmány és identitás Magyarországon

Konferencia-felhívás

Időpont: 2021. november 18.

Helyszín: TK Jogtudományi Intézet, 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

A konferencia célja a mai magyar alkotmányozás gyökereinek bemutatása. A történelmi narratívák jelenlétét a magyar alkotmányozások során számos kutatás vizsgálta. Ezúttal a különféle megközelítésekkel kapcsolatos politikai, filozófiai, eszmetörténeti, kultúr- és jogtörténeti viták áttekintését, illetve a különböző narratíváknak a jogi gondolkodásra, az alkotmányozásra gyakorolt hatását előtérbe helyező előadásokat várunk.

E körbe tartoznak többek között a 18–19. századi alkotmányos viták, a 20. századi történelmi események – például Trianon, a szocializmus korszaka, a rendszerváltás – és azok hatásainak feldolgozása, beépülése az alkotmányos jogrendszerbe.

Egyes koncepciók, mint a történeti alkotmány, a Szent Korona-tan, a kereszténység és az államalapítás jelentősége régóta jelen vannak a magyar alkotmányos gondolkodásban. Vajon miért van a történelmi múltnak ilyen jelentős befolyása az alkotmányos gondolkodásra, és e narratíva hogyan nyer teret az alkotmányozások során?

A szigorúan jogi doktrinális kereteken túl a konferencia megvizsgálja a történelmi múlt alkotmányjogi jelenlétének gyökereit és hatásait, eljutva addig a kérdésig, hogy milyen hatással van a történelmi múlt a jelenkor alkotmányos rendszerében az alkotmányos identitás koncepciójának kialakítására.

 

A konferencia az Imagine Project része, és a TK Jogtudományi Intézet támogatásával kerül megrendezésre. Az Imagine Project a Koppenhágai Egyetem Jogi Karán valósul meg 2019 és 2023 között ERC Starting Grant keretében. A projekt elsődleges célja az európai alkotmányos képzetek vizsgálata (Eric Stein és Joseph Weiler nyomán) különös figyelemmel Közép- és Kelet-Európa országainak tapasztalataira. Az alkotmányos képzetek olyan doktrínák, amelyek segítenek motiválni és egyben igazolni is a kormányzás gyakorlatát, és mint jogi konstrukciók a politikai uralmat támogathatják. A projekt keretében esettanulmány készül négy közép-kelet-európai országról (Csehország, Észtország, Lengyelország, Magyarország).

A konferencia főbb kérdései:

  • Kik és milyen célból alakítják vagy alakították a múltban politikai szinten a történelem mint alkotmányos narratíva használatát?
  • Hogyan jelennek meg az állam történelmi gyökerei a magyar alkotmányjogban?
  • Milyen szerepet játszik vagy játszott korábban politikai, tudományos, jogi és történelmi szinten a történelemre való utalás a magyar alkotmányos vízióban?
  • Miért maradnak relevánsak mind a mai napig a történelmi dokumentumok és a jogi fogalmak?
  • Hogyan tudja a történelmi narratívák használata a magyar alkotmányos vízióban támogatni vagy elutasítani az európai alkotmányos gondolatokat?
  • Hogyan alakítja az alkotmányt mint jogi dokumentumot (dokumentumokat) a történelmi narratíva egykor és most?

 

A konferencia munkanyelve a magyar. Jelentkezni maximum 300 szavas absztrakttal lehet.

A jelentkezéseket, illetve a konferenciával kapcsolatban felmerülő kérdéseket a következő email címre várjuk: marina.ban@jur.ku.dk

Jelentkezési határidő: 2021. június 11.

Az absztraktok elfogadásáról június 30-ig küldünk értesítést.

Személyes jelenléti konferenciára készülünk, de fenntartjuk a jogot, hogy online formátumra módosítsunk, amennyiben a közegészségügyi helyzet ezt megköveteli.

A résztvevők az előadásukhoz kapcsolódó angol nyelvű tanulmányaikat felajánlhatják az Imagine projekt számára, amely a válogatott kéziratokat az Oxford University Press gondozásában megjelenő szerkesztett kötetben fogja publikálni. Emellett egyes előadások meghívást kapnak az Imagine Project 2022 nyári záró konferenciájára Koppenhágába.

 

ERC Starting Grant No. 803163. This project has received funding from the European Research Council (ERC) under the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.