Elhunyt Vókó György, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója

VÓKÓ GYÖRGY (1946-2021)

Vókó György professzor, nyugalmazott osztályvezető ügyész, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója, itthon és külföldön egyaránt elismert kiváló büntetőjogász életének 75. évében elhunyt.

Azon kevesek közé tartozott, akik fontosnak tartották, hogy kitűnő, és folyamatosan fejlesztett elméleti tudásukat a mindennapok gyakorlatának is folyamatosan alávessék; egyaránt alkossanak, alkalmazzák és tanítsák saját jogterületük anyagát.  Így vált a gyorsan múló évtizedek során a legkiválóbb hazai büntetés-végrehajtási jogásszá. Aktív részese volt a hazai jogi közéletnek is: a MTA Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagjaként számos konferenciát szervezett, segítette fiatal tudósjelölt-társai ambícióinak kiteljesedését.

Életpályáját, érdemeit avatott kollégái nyilván részletesebben méltatják majd.

Mi, a Jogtudományi Intézet munkatársai ehhez legfeljebb annyit tehetünk hozzá, hogy személyének is köszönhetően szoros együttműködés alakult ki Közép-Európa legnagyobb büntetőjogi tudományos kutatóintézete és a mi intézetünk között. Pár éve megrendezett sikeres közös konferenciánk előadásai tanulmánykötetben is olvashatóak. Bízott abban, hogy ezt további szoros együttműködés fogja követni, s mi ezt a tervét – emlékének is adózva – igyekszünk megvalósítani.

Gyuri könyveiben, tanulmányaiban tovább él, s megőrizzük szelíd, kedves, bölcs személyiségét.

A nekrológot Tóth Mihály, a TK Jogtudományi Intézet kutatóprofesszora írta.

A Legfőbb Ügyészség nekrológja itt érhető el.